دوره و شماره: دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395 

مقاله مروری

بررسی رابطه الگوی غذایی و افسردگی در بزرگسالان

صفحه 361-369

10.22038/jfmh.2016.7712

عطیه‌السادات حسینی؛ سید مصطفی جلالی


تاثیر آموزش هوش موفق بر تفکر انتقادی و تحمل ابهام دانشجویان

صفحه 379-386

10.22038/jfmh.2016.7780

علی بابایی؛ غلامحسین مکتبی؛ ناصر بهروزی؛ عسکر آتش آفروز


بررسی وضعیت سلامت روان پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهرستان بهبهان

صفحه 387-391

10.22038/jfmh.2016.7781

زینب رجب‌زاده؛ غلامرضا شهبازی مقدم؛ طیبه نیکرو؛ الهه پوراکبران


رابطه‌ی سبک‌های هویتی با رضایت زناشویی در زوج‌های متاهل شهر تهران

صفحه 491-498

10.22038/jfmh.2016.8058

نرگس باباخانی؛ شادی اسدی نیازی؛ رامین علیزاده ذکریا؛ حمید بختیاری ارکسی


رابطه بین اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی و سلامت عمومی در دانشجویان دختر

صفحه 577-582

10.22038/jfmh.2016.8389

زینب رجب‌زاده؛ نسرین نجار اصل؛ غلامرضا شهبازی مقدم؛ الهه پوراکبران