دوره و شماره: دوره 18، شماره 6، مهر و آبان 1395 

مقاله پژوهشی

2. نقش آزاردیدگی دوران کودکی بر تصویر بدنی و عملکرد جنسی در زنان

صفحه 313-320

هاشم فیروزی؛ فاطمه امیری؛ نادره سعادتی؛ مهدی رستمی


گزارش کوتاه

8. بررسی مقایسه‌ای اضطراب و افسردگی در نوجوانان با اختلال شاخص توده‌ی بدنی و نوجوانان طبیعی

صفحه 357-360

کوکب نمکین؛ نوشین ملایی؛ غلامرضا شریف‌زاده؛ سیدعلیرضا جوادی‌نیا