خواهشمند است جهت پیگیری مقالات خود فقط از طریق ایمیل ارتباط برقرار کنید. به تماس تلفنی پاسخ داده نخواهد شد. نویسندگان محترم، قبل از ارسال مقاله به راهنمای نویسندگان مراجعه نموده و موارد مندرج در آن را رعایت فرمایند. مقالاتی که در فرمت مجله نبوده و یا موارد موجود در راهنما را رعایت نکرده باشند در فرآیند ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

با توجه به مجوز مجله، از این پس مقالات به زبان انگلیسی دریافت خواهند شد.

داوری مقالات چندین ماه به طول می انجامد لطفا این بازه زمانی را هنگام ارسال مقالات در نظر بگیرید.

 

ثبت کارآزمایی­های بالینی در  سایت­ زیرالزامی است و باید کد آن در مقاله درج گردد.

 (http://www.IRCT.ir)

 با توجه به الزامی بودن  کد ORCID برای تمامی نویسندگان، با مراجعه به آدرس https://orcid.org/register نسبت به ثبت نام تمامی نویسندگان و ارسال کد ایشان، اقدام شود.  

 


 

 

شماره جاری: دوره 24، شماره 4، مرداد و شهریور 1401 

2. ایجاد یک حداقل مجموعه داده ها برای پرونده های اورژانس روانپزشکی

صفحه 223-230

Zahra Ebnehoseini؛ Marziyhe Meraji؛ Amir Rezaei Ardani؛ Farzad Akbarzadeh؛ Malihe Irajzade


3. رابطه بین خودکارآمدی و رضایت از زندگی: نقش واسطه ای اختلال در تنظیم هیجان

صفحه 231-240

Bahramali Ghanbary Hashemabady؛ Alieh Zamani Tavousi؛ Mohammadreza Mazloomzadeh؛ Seyedeh Mahsa Kazemi