خواهشمند است جهت پیگیری مقالات خود فقط از طریق ایمیل ارتباط برقرار کنید. نویسندگان محترم، قبل از ارسال مقاله به راهنمای نویسندگان مراجعه نموده و موارد مندرج در آن را رعایت فرمایند. مقالاتی که در فرمت مجله نبوده و یا موارد موجود در راهنما را رعایت نکرده باشند در فرآیند ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

با توجه به مجوز مجله، از این پس مقالات به زبان انگلیسی دریافت خواهند شد.

داوری مقالات چندین ماه به طول می انجامد لطفا این بازه زمانی را هنگام ارسال مقالات در نظر بگیرید.

 

ثبت کارآزمایی­های بالینی در  سایت­ زیرالزامی است و باید کد آن در مقاله درج گردد.

 (http://www.IRCT.ir)

 با توجه به الزامی بودن  کد ORCID برای تمامی نویسندگان، با مراجعه به آدرس https://orcid.org/register نسبت به ثبت نام تمامی نویسندگان و ارسال کد ایشان، اقدام شود.  

این مجله با سیاست دسترسی آزاد است، به این معنی که تمام محتوا به صورت رایگان در دسترس کاربر یا موسسات بدون هزینه است. 

این مجله در حال حاضر برای بررسی یا انتشار مقالات از نویسندگان هزینه ای دریافت نمی کند.

 


 

 

شماره جاری: دوره 26، شماره 1، بهمن و اسفند 1402 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه
دکتر شاهین آخوندزاده دکتر حمیدرضا آقا محمدیان دکتر جعفر بوالهری دکتر فاطمه بهدانی دکتر مهدی بینا دکتر ابراهیم عبداللهیان دکتر رضا فریدحسینی دکتر پریا حبرانی دکتر فاطمه محرری دکتر محمدرضا محمدی دکتر محبوبه اسلام زاده دکتر اسماعیل شاهسوندآنانلو دکتر جلیل توکل افشاری دکتر عمران محمد رزاقی دکتر احمدعلی نور بالا دکتر عاطفه سلطانی فر دکتر محمد تقی یاسمی دکتر مهران ضرغامی دکتر علی رضا ظهیرالدین دکتر حسن ضیاءالدینی دکتر احمد جلیلی دکتر سید­مهدی صمیمی ­اردستانی

دوره انتشار
دو ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها