خواهشمند است جهت پیگیری مقالات خود فقط از طریق ایمیل ارتباط برقرار کنید. نویسندگان محترم، قبل از ارسال مقاله به راهنمای نویسندگان مراجعه نموده و موارد مندرج در آن را رعایت فرمایند. مقالاتی که در فرمت مجله نبوده و یا موارد موجود در راهنما را رعایت نکرده باشند در فرآیند ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

با توجه به مجوز مجله، از این پس مقالات به زبان انگلیسی دریافت خواهند شد.

داوری مقالات چندین ماه به طول می انجامد لطفا این بازه زمانی را هنگام ارسال مقالات در نظر بگیرید.

 

ثبت کارآزمایی­های بالینی در  سایت­ زیرالزامی است و باید کد آن در مقاله درج گردد.

 (http://www.IRCT.ir)

 با توجه به الزامی بودن  کد ORCID برای تمامی نویسندگان، با مراجعه به آدرس https://orcid.org/register نسبت به ثبت نام تمامی نویسندگان و ارسال کد ایشان، اقدام شود.  

این مجله با سیاست دسترسی آزاد است، به این معنی که تمام محتوا به صورت رایگان در دسترس کاربر یا موسسات بدون هزینه است. 

این مجله در حال حاضر برای بررسی یا انتشار مقالات از نویسندگان هزینه ای دریافت نمی کند.

 


 

 

شماره جاری: دوره 26، شماره 3، خرداد و تیر 1403 

بانک ها و نمایه نامه ها