خواهشمند است جهت پیگیری مقالات خود فقط از طریق ایمیل ارتباط برقرار کنید. به تماس تلفنی پاسخ داده نخواهد شد. نویسندگان محترم، قبل از ارسال مقاله به راهنمای نویسندگان مراجعه نموده و موارد مندرج در آن را رعایت فرمایند. مقالاتی که در فرمت مجله نبوده و یا موارد موجود در راهنما را رعایت نکرده باشند در فرآیند ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

با توجه به مجوز مجله، از این پس مقالات به زبان انگلیسی دریافت خواهند شد.

داوری مقالات چندین ماه به طول می انجامد لطفا این بازه زمانی را هنگام ارسال مقالات در نظر بگیرید.

 

ثبت کارآزمایی­های بالینی در  سایت­ زیرالزامی است و باید کد آن در مقاله درج گردد.

 (http://www.IRCT.ir)

 با توجه به الزامی بودن  کد ORCID برای تمامی نویسندگان، با مراجعه به آدرس https://orcid.org/register نسبت به ثبت نام تمامی نویسندگان و ارسال کد ایشان، اقدام شود.  

 


 

 

شماره جاری: دوره 24، شماره 1، بهمن و اسفند 1400 

مقاله پژوهشی

2. مطالعه تأثیر مؤلفه های برنامه درسی پنهان بر نگرش شناختی یادگیری دانش آموزان دبیرستان

صفحه 13-21

یعقوب رییسی آهوان؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور


گزارش کوتاه

7. ارتباط گروه خونی و اضطراب، استرس و افسردگی در دانشجویان

صفحه 65-70

حدیث رومیانی؛ مرتضی میخک بیرانوند؛ علی فرهادی


8. ارزیابی اپیدمیولوژیک تجاوز جنسی

صفحه 71-77

سید آریا حجازی؛ نازیلا بدیعیان موسوی؛ رامین بهرامی زاده سجادی؛ شبنم نیرومند