اصول اخلاقی انتشار مقاله

این مجله از توصیه های کمیته بین المللی ویراستاران مجلات پزشکی (ICMJE) برای انجام، گزارش، ویرایش و انتشار کارهای علمی در مجلات پزشکی پیروی می کند. بنابراین، توصیه می گردد که  نویسندگان قبل از ارسال دست‌نوشته‌های خود موارد مندرج در آن را مطالعه کنند.

در صورت مشکوک بودن به سوء رفتار تحقیقاتی، تقلب یا سرقت ادبی، سردبیر از دستورالعمل های COPE پیروی نموده و حق اطلاع رسانی به نویسندگان یا مؤسسه آنها را برای خود محفوظ می دارد.

بر اساس راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی، سردبیر می‌تواند راساً یا بر اساس گزارش­‌هایی که دریافت می­‌کند، وقوع احتمالی تخلفات پژوهشی را در مقالات دریافتی بررسی نماید و در صورت وجود احتمال وقوع تخلف، ضمن دادن اطلاع به ارسال کننده(گان) و نیز همه­‌ی نویسندگان مقاله از آنها بخواهد که در مورد موضوع توضیح دهند. در صورت عدم دریافت توضیحات و یا قانع‌کننده نبودن توضیحات ارسال کننده(گان) با رعایت حداکثر محرمانگی حسب مورد، وقوع تخلف پژوهشی را به کمیته اخلاق مؤسسه‌­ی حامی پژوهش، رئیس یا مسئول محل کار یا تحصیل نویسنده­(گان) اطلاع  دهد تا با انجام تحقیق و بررسی، وقوع آن محرز یا رفع شود. تحقیق و بررسی گزارش واصله، بر اساس مقررات و دستورالعمل­ رسیدگی به تخلفات پژوهشی صورت خواهد گرفت.