دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، آذر و دی 1394 

مقاله پژوهشی

2. اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر روی قربانیان جنسی روابط عاطفی: مطالعه‌ی تک‌موردی

صفحه 10-21

ابراهیم اکبری؛ حمید پورشریفی؛ صمد فهیمی؛ زینب عظیمی؛ مجید محمود علیلو؛ احمد امیری پیچاکلایی؛ پریسا وحیدی مددلو


8. رابطه‌ی حالت‌های روان‌شناختی مثبت با سبک‌های مقابله‌ای

صفحه 57-63

علیرضا رجایی؛ غلامرضا خوی نژاد؛ جواد جوانمرد؛ میثم عبداله پور