دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، بهمن و اسفند 1394 
کاهش علایم و نشانه‌های افسردگی با استفاده از مداخله‌های مثبت‌گرا: مطالعه‌ی تک‌آزمودنی چند خط پایه

صفحه 93-102

10.22038/jfmh.2016.6574

اعظم نوفرستی؛ رسول روشن؛ لادن فتی؛ حمیدرضا حسن‌آبادی؛ عباس پسندیده؛ محمدرضا شعیری


رابطه‌ی آزار صوتی و فرسودگی شغلی در پرستاران شهر بهبهان

صفحه 103-108

10.22038/jfmh.2016.6676

معصومه علیدوستی؛ اکبر بابایی حیدرآبادی؛ زینب بابلی؛ حدیث نظربیگی؛ محمود مباشری