دوره و شماره: دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396 
بررسی مفهوم خرد در بزرگسالان با استفاده از صفات شخصیتی

صفحه 185-190

حسین ملک محمدی؛ حسن رحمانی شمس؛ قاسم حشمت؛ بهروز فرامرزی راد


بررسی رابطه سبک‌های دل‌بستگی و هوش هیجانی با انواع عشق در زوج‌ها

صفحه 199-204

اعظم داورنیا؛ رحیم حمیدی پور؛ علی‌اصغر اصغرنژاد فرید


بررسی رابطه‌ی سبک زندگی و تعهد زوجین با رضایت زناشویی در زنان

صفحه 301-307

خسرو بهرنگ؛ پروانه گرداب؛ زهره نعمتی؛ غلامعباس صائمی؛ الهه پوراکبران


اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط متقابل بر دل‌زدگی زناشویی و صمیمیت زوجین

صفحه 379-386

فرشته علیخانی دارابی؛ آرزو مهرابی؛ شیوا حسینی دشتی؛ علیرضا علیخانی


تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب امتحان و هوش هیجانی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم (دوره دوم) ابتدایی شهرستان شادگان

صفحه 419-425

غلامحسین مکتبی؛ مجید نعیماوی؛ خلیل توفانی زاده؛ محمدعلی قاسمی نیا؛ محمدمهدی قاسمی