دوره و شماره: دوره 22، شماره 6، مهر و آبان 1399 
4. صفت‌های شخصیت مرزی؛ طیف ارزش ویژۀ شبکۀ همبستگی

صفحه 369-380

مهناز غیاثی؛ سیده منور یزدی؛ لیلا هدایتی فر


5. طراحی مدل علّی سازگاری تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی با نقش واسطه ای سبک های اسنادی

صفحه 381-390

زهرا طباطبایی؛ سلطانعلی کاظمی؛ آذرمیدخت رضایی؛ مریم کورش نیا


8. علائم روانشناختی و راهبردهای مقابله ای پرستاران مراقبت کننده از بیماران مبتلا به پنومونی کووید-19

صفحه 409-416

فریده سینی چی؛ فرهاد فریدحسینی؛ سعیده حاجبی خانیکی؛ نسرین چالاکی نیا؛ زلیخا سعادتی؛ فاطمه تارا