دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399 
مقایسه مهارت های اجتماعی بین فرزندان خانواده های تک فرزند و چند فرزند

صفحه 211-216

فیروزه درخشان پور؛ عفیفه خسروی؛ آزاله خواجوی؛ نجمه شاهینی؛ لیلا کاشانی؛ زنیره سلیمی


بررسی راهبردهای مقابله با استرس در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

صفحه 217-223

فیروزه درخشان پور؛ ساناز نژادی؛ نجمه شاهینی؛ زنیره سلیمی