دوره و شماره: دوره 23، شماره 6، آذر و دی 1400 
اثربخشی تئاتردرمانی بر مهارت‌های عاطفی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی

صفحه 409-415

مینا سادات میرشجاع؛ فاطمه حسین پور؛ محسن قانونی؛ سجاد صباغی؛ بهناز بهنام


مقایسه فرآیندهای شناختی و تکانشی در افراد چاق و غیر چاق

صفحه 417-424

آزاده گیلانی پور؛ شیرین شجاعی فر؛ فاطمه علی دوستی؛ محسن نعمتی؛ مسعود مقدس زاده بزاز