دوره و شماره: دوره 23، شماره 5، مهر و آبان 1400 

مقاله مروری

استیگما در بیماران مبتلا به ایدز و راهکارهای مقابله با آن: یک مطالعه مروری

صفحه 305-315

فرشته عراقیان مجرد؛ سیده فاطمه حسین زاده؛ مهسا کمالی؛ هدایت جعفری


مقاله پژوهشی

مکانیسم های مقابله ای در اقدام کنندگان به خودکشی

صفحه 317-322

محمد خواجه دلویی؛ هدی خطیبی مقدم؛ فاطمه گلدانی؛ اکرم نوجار؛ مجید خادم رضاییان


رابطه ی بین مهارت های ارتباطی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان

صفحه 323-329

کوثر شفیعی رضوانی نژاد؛ زینت السادات میرپور؛ احدالله عزیزی؛ فرزانه شیخ الاسلامی؛ فهیمه رحمتی


بررسی رابطه میان اضطراب سلامت کووید-19 و مشارکت هنگام همه گیری ویروس در مردم ایران

صفحه 341-347

رضا شم آبادی؛ زهرا سادات خورشید عرب؛ علی کامرانی؛ بهناز کازرونی زند


اثربخشی لگو درمانی بر تاب‌آوری کودکان تیزهوش

صفحه 359-366

معصومه بذول نژاد؛ سمیرا وکیلی؛ لیلا کاشانی وحید؛ مهدیس یاری پور