دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، آذر و دی 1399 

مقاله مروری

1. خاستگاه تکاملی و ژنتیکی خودکشی

صفحه 1-15

سجاد رشید؛ محسن رشید؛ احمدرضا کیانی


4. بررسی نقش میانجی‌گری دشواری تنظیم هیجانی بین اضطراب سلامتی و اضطراب حالت در بزرگسالان ایرانی در زمان همه‌گیری کرونا ویروس

صفحه 40-52

محمد آرش رمضانی؛ میلاد شیرخانی؛ مسعود رضوان حسن‌آبادی؛ درسا مظاهری اسدی؛ امیرحسین صادقی


5. مقایسه اختلالات هیجانی (اضطراب ، استرس و افسردگی) و کیفیت زندگی در زوجین بیش فعال و عادی

صفحه 53-63

ملیکا قهرمان زاده؛ علی مشهدی؛ زهره سپهری شاملو؛ سید علی کیمیایی


6. اثربخشی درمان فراتشخیصی در نشانگان بالینی، تنظیم شناختی هیجان و تحمل آشفتگی دانشجویان

صفحه 64-74

آفرین صادقی اردوبادی؛ زهرا باقرزاده گل مکانی؛ مهدی امیری؛ احمد منصوری