دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، مرداد و شهریور 1400 

مقاله پژوهشی

1. مقایسه اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و معنویت درمانی برسلول‌های CD4 بیماران ایدز

صفحه 275-285

افشین طیبی؛ ادیس کراسکیان موجمباری؛ حسن احدی؛ سعید ملیح الذاکرینی؛ امین رفیع‌پور


4. پیش بینی ‌کننده‌های رضایت زناشویی: مطالعه موردی کرمانشاه و همدان

صفحه 308-321

خسرو رشید؛ آرزو دلفان بیرانوند؛ کیمیا فتاحی؛ حسین مریانجیان


6. پیش‌بینی رفتار اخلاقی براساس هوش اخلاقی و ویژگی‌های شخصیتی: نقش میانجی سازه خود –فراروی

صفحه 329-340

حسین محققی؛ مهران فرهادی؛ خسرو رشید؛ آرزو دلفان بیرانوند


8. بررسی عوامل مرتبط با روش های خودکشی و اقدام به خودکشی در یزد، ایران

صفحه 357-366

آمنه کوهستانی؛ حمید اولیایی؛ زنیره سلیمی؛ رضا بیدکی؛ مهدی غضنفری نصرآباد