دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

پیش بینی الگوهای مرضی خوردن بر اساس روابط موضوعی اولیه و سازمان یافتگی شخصیت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1397

10.22038/jfmh.2018.31792.2484

نادر منیر پور؛ عارفه منجم؛ حسن میرزاحسینی


نقش رابطه والد کودک، سبک های دلبستگی و عملکرد خانواده در شکل گیری نارضایتی جنسیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

10.22038/jfmh.2017.24591.2265

سمیه رحیمی احمدابادی؛ مهرداد کلانتری؛ محمدرضا عابدی؛ مرتضی مدرس غروی


گزارش کوتاه

بررسی ارتباط کیفیت خواب با سلامت روان در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1394

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

10.22038/jfmh.2017.15399.1922

مهدیه ممیزی؛ فاطمه فرزانه؛ محمد حسن لطفی


مقاله پژوهشی

مقایسه فرآیند، محتوای و ویژگی های شخصیتی بین مادران کودکان مبتلا به اوتیسم و عادی(6 ـ 15 سال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

10.22038/jfmh.2017.6067.1455

رویا حمیدی؛ اصغر جعفری


نقش ابعاد ارتباطی خانواده در افسردگی نوجوانان با واسطه‌گری انعطاف‌پذیری شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1396

10.22038/jfmh.2017.20249.2096

مهدی رحیمی؛ ناهید مرآتیان؛ حسن زارعی


عوامل پیش بینی‌کننده وضعیت استرس تحصیلی و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان براساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌ شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1396

10.22038/jfmh.2017.24923.2279

ملیحه شادی؛ نوشین پیمان؛ علی تقی پور؛ هادی طهرانی


تدوین منشور حقوق بیماران روانپزشکی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1396

10.22038/jfmh.2018.27292.2357

مرضیه عماری


کودکان پیش دبستانی مبتلا به اختلال نارسایی توجه فزون کنشی: تجارب پدران ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1397

10.22038/jfmh.2018.31398.2478

زهرا حسین زاده ملکی؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ علی مشهدی؛ فاطمه محرری


گزارش کوتاه

ارتباط بین اعتیاد به گوشی های هوشمند و سلامت روان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان درسال 96-95

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1397

10.22038/jfmh.2018.29340.2429

راضیه شیرزادگان؛ ناهید محمودی؛ افسانه بیرانوند


مقاله پژوهشی

Investigation of the relationship between type D personality and sensitivity to reinforcement and latent anxiety

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1397

10.22038/jfmh.2018.29215.2425

نجمه حمید


تدوین و آزمون مدل ارتباطی نیازهای اساسی روانی بر معنای زندگی با میانجیگری سرمایه روانشناختی و ارزش‌های انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1397

10.22038/jfmh.2018.32507.2503

فرزانه پیر مرادی؛ حمزه احمدیان؛ جهانگیر کرمی؛ یحیی یاراحمدی


بررسی نقش پیش بینی کننده هیجان خواهی و سیستم های مغزی-رفتاری درابتلا به اعتیاد اینترنتی در دانشجویان دانشگاه آزاد ‏اسلامی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1397

10.22038/jfmh.2019.36420.2576

عاطفه سلطانی فر؛ علی مشهدی؛ سعید saeid؛ زهرا غفاری؛ زنیره سلیمی


نقش هوش هیجانی و رضایت زناشویی بر کیفیت زندگی زنان: مدلسازی معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1398

10.22038/jfmh.2018.22819.2200

حسین شاره؛ کاظم فشتنقی


رابطه بین عوامل فراتشخیصی و علایم روان‌پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1398

10.22038/jfmh.2019.39008.2632

محبوبه صدیقی؛ احمد منصوری؛ علی طلایی


بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی - اقتصادی والدین در بروز اتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1398

10.22038/jfmh.2019.38671.2661

آرزو کیانی


نقش الگوهای تعاملی والدین در بروز اختلال وسواسی _ جبری: مطالعه مروری در پیشینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1398

10.22038/jfmh.2019.39585.2651

احسان گلی گرمیانکی؛ محمد سعید عبدخدائی؛ علی مشهدی؛ ایمان الله بیگدلی


تعیین تاثیر گروه درمانی تلفیقی بر نشانگان بالینی کارکنان بیمارستان آموزشی روانپزشکی ابن سینای مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

10.22038/jfmh.2019.38042.2617

فاطمه محرری؛ سمانه غفوری؛ مهری یاوری


مقایسه هوش معنوی،خود کنترلی ومکانیسم های دفاعی دردختران وپسران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1398

10.22038/jfmh.2019.23768.2232

خدیجه صاحب؛ کیوان کاکابرایی


بررسی مقایسه ای سلامت روان و رضایت از زندگی زنان شاغل و غیرشاغل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1398

10.22038/jfmh.2018.24416.2254

حکیمه لیث؛ محمدرضا تمنائی فر


بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودتنظیمی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در مشهد 1396

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1398

10.22038/jfmh.2019.29950.2447

بهاره عبدالمالکی؛ نوشین پیمان


گزارش کوتاه

بررسی ارتباط اضطراب، افسردگی و رویدادهای استرس زای زندگی با کهیر مزمن ایدیوپاتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1398

10.22038/jfmh.2019.36632.2585

فریده سینی چی؛ بیتا کیافر


مقایسه پردازش‌های شناختی و تکانشگری در افراد دارای اضافه وزن و عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22038/jfmh.2021.57041.2905

آزاده گیلانی پور؛ شیرین شجاعی فر؛ فاطمه علی دوستی؛ محسن نعمتی؛ مسعود مقدس زاده بزاز


اختلال وسواسی جبری ارتباطی (ROCD) در فرهنگ ایرانی: نشانه ها، علل و پیامدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.22038/jfmh.2021.58442.2927

سهیلا قمیان؛ محمدرضا شعیری؛ حجت الله فراهانی


اثر بخشی طرحواره درمانی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.22038/jfmh.2021.58668.2931

طاهره راحت دهمرده؛ محمود شیرازی؛ علی عرب


گزارش کوتاه

The epidemiological assessment of sexual assault

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1400

10.22038/jfmh.2022.57056.2906

شبنم نیرومند؛ آریا حجازی؛ نازیلا بدیعیان موسوی؛ رامین بهرامی زاده سجادی


مقاله پژوهشی

بررسی مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه ی اینترنتی و درمان فعال سازی رفتاری بر تفکر منفی تکراری در بیماران وسواس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22038/jfmh.2022.58645.2930

آزاده مجردی؛ محمد یمینی؛ عبداله مفاخری


شواهدی از ایران: تعیین رابطه بین پنج ویژگی شخصیت و تبعیت از دستورات بهداشتی ویروس کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22038/jfmh.2022.59262.2936

سیده سلیل ضیائی؛ هانیه سادات حسن پور ازغدی؛ سحر بخشی زاده


تدوین و بررسی اثربخشی برنامه پیشگام آموزشی پیش دبستان بر مهارت های اجتماعی و کارکرد های اجرایی کودکان پیش دبستان: مطالعه ای مقدماتی بر طرح ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.22038/jfmh.2022.57133.2907

علی کامرانی؛ سیامک طهماسبی؛ علی محمد زنگانه؛ ناصر پناهی


بهبود وسواس در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری ارتباطی (ROCD): یک مطالعه مورد منفرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22038/jfmh.2022.56090.2885

سهیلا قمیان؛ محمدرضا شعیری؛ حجت الله فراهانی


ایجاد یک حداقل مجموعه داده ها برای پرونده های اورژانس روانپزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22038/jfmh.2022.52094.2844

زهرا ابن حسینی؛ مرضیه معراجی؛ فرزاد اکبرزاده؛ امیر رضائی اردانی؛ ملیحه ایرج زاد


رابطه فعالیت سیستم مغزی رفتاری و حساسیت اضطرابی با نقش میانجی ویژگیهای شخصیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22038/jfmh.2022.60942.2958

مژگان عرفانی؛ حسین جناآبادی؛ زهرا نیک منش


اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر اضطراب ناشی از قطع رابطه عاشقانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

10.22038/jfmh.2022.60991.2960

مینا سلطانی؛ مریم فاتحی زاده


بررسی نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی در رابطه صفات چهارگانه تاریک شخصیت با خلاقیت در هنرمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22038/jfmh.2022.58157.2975

عارفه رضازاده یزد؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف


Investigating the Role of Spiritual health and Resilience in Pandemic COVID- 19 on Psychological Vulnerability in Islamic Azad University Staff, Birjand, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1401

10.22038/jfmh.2022.62605.2980

مهین اسماعیلی درمیان؛ سید وحید جوادی


مقایسه حافظه کاری دیداری و شنیداری افراد دارای لکنت با افراد بدون لکنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

10.22038/jfmh.2022.51309.2836

الهام حکیمی


بررسی عملکرد در کودکان مبتلا به درد مزمن: بررسی اعتبار، پایایی و ساختار عاملی نسخه کودک و نسخه والد پرسش نامه ی ناتوانی عملکرد (FDI) در جمعیت کودکان مبتلا به درد مزمن و والدینشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1401

10.22038/jfmh.2022.60390.2947

سهیلا قمیان؛ محمدرضا شعیری؛ سمیرا معصومیان؛ طاهره ملک زاده؛ ندا نوری


طراحی، ساختار عاملی، اعتبار و پایایی مقیاس جدید نشانه های وسواسی- جبری مرتبط با همسر: پرسش نامه ای متمرکز بر فرهنگ ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1401

10.22038/jfmh.2022.61602.2966

سهیلا قمیان؛ محمدرضا شعیری؛ حجت الله فراهانی


در درون من چه می گذرد؟ تجربه زیسته زنان متاهل از اختلال کمبود میل جنسی در روابط درازمدت: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22038/jfmh.2022.66908.3007

پریسا ضیایی؛ علی مشهدی؛ حسین شاره؛ زهره سپهری شاملو


گزارش مورد

سندرم کلاین-لوین در یک زن جوان؛ یک گزارش مورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22038/jfmh.2022.67478.3014

مائده کامرانی


مقاله پژوهشی

مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای ( TDCS ) و درمان شناختی ‌رفتاری(CBT) بر ولع‌ مصرف‌، خلق وخو و وابستگی به سیگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22038/jfmh.2022.37864.2612

حسین شاره؛ محمد بیانی


تأثیر گروه‌درمانی تلفیقی طرح‌واره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت‌نفس جنسی و دل‌زدگی زناشویی زنان دیالیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22038/jfmh.2023.69735.3037

منیره پورفراهانی؛ حسین شاره؛ فاطمه حاجی اربابی


Evaluation of drug abuse and cigarette smoking in patients with Covid-19 and non-Covid-19 disease in Kashan, Central of Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

10.22038/jfmh.2023.68527.3027

امیر قادری؛ زهرا پیلور؛ زهرا رسولیان؛ شقایق کیوانداریان؛ کیومرث چراغی؛ محمد جواد آزادچهر؛ فاطمه پادویی؛ پیمان مام شریفی؛ بهادر نعمتی؛ حشمت اله مرادپور؛ محمد هادی فرحزادی؛ حمیدرضا بنفشه؛ پیمان اسماعیلی شاهزاده علی اکبری


The role of psychological patterns and smart phone and laptop use on neck pain (case study of students of ferdowsi University of Mashhad)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22038/jfmh.2023.72603.3058

رضا شم آبادی؛ هدیه زرگانی؛ علی کامرانی؛ زهرا سادات خورشید عرب؛ مهدیه فرامرزی مقدم؛ سارا رایینی


مقاله مروری

اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس سنجش جو بخش روانپزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22038/jfmh.2023.54820.3009

محمدعلی ابوالحسینی؛ مسعود بحرینی؛ شهناز پولادی؛ راضیه باقرزاده


مقاله پژوهشی

The effectiveness of behavioral activation training on self-care behaviors, perceived pain, and reaction to stress in women with diabetes mellitus type 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22038/jfmh.2023.75368.3089

ناهید نخعی؛ مهدی امیری؛ ملیحه ضیایی


Opaque Image: the lived experiences of patients with psychiatric disorders of media Stigma

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22038/jfmh.2023.69960.3039

پروانه سودمند؛ عباس حیدری؛ علی مشکین یزد


اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان زناشویی فرسودگی شغلی، نگرش های ناکارآمد، و خودناتوانی مراجعی که به دنبال آن هستند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.22038/jfmh.2024.76131.3094

امید گل محمدی؛ جعفر طالبیان شریف؛ محمود آزادی


بررسی نقش واسطه‌ای انسجام عاطفه در رابطه بین تجربیات ناگوار کودکی و رفتارهای پرخاشگرانه بزرگسالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

10.22038/jfmh.2024.76565.3101

هاشم جبرائیلی؛ آیدا صدفی؛ سحر رفیعی