دوره و شماره: دوره 21، شماره 6، مهر و آبان 1398 
7. بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر کنش‌های اجرایی در بیماران مبتلا به افسردگی پس از سکته مغزی

صفحه 429-440

سحر سادات نظم بجنوردی؛ علی غنایی چمن‌آباد؛ جواد صالحی فدردی