دوره و شماره: دوره 21، شماره 5، مرداد و شهریور 1398 
2. بررسی میزان ترس اجتماعی در دانشجویان پزشکی و ارتباط آن با هوش هیجانی

صفحه 275-282

علی طلائی؛ زینب هاشمی جواهری؛ فاطمه زارع ملک آباد؛ فاطمه خجسته رحیمی؛ اندیشه طلائی؛ فریبرز رضائی طلب


3. تاثیر بازدید منزل بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی: کارآزمایی بالینی

صفحه 283-291

سعید واقعی؛ جواد ابوترابی؛ مسعود زارع؛ حمیدرضا بهنام وشانی


4. بررسی کفایت روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب و همجوشی- نسخه نوجوان (AFQ-Y)

صفحه 293-301

محمد‌جواد شعبانی؛ حمید محسن‌آبادی؛ زهرا زنجانی؛ فاطمه عصاریان


گزارش کوتاه

8. بررسی سلامت روان در بین پرستاران بیمارستان شهدای لنجان

صفحه 335-339

سمیه هدایتی چرمهینی؛ بتول هدایتی چرمهینی