نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون فرآیندهای شناختی ضمنی و سوگیری توجه به سمت رفتارهای اعتیادی: معرفی، ساخت و کاربرد آزمون استروپ اعتیاد [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 89-358]
 • آزمون ترسیم خانواده مقایسه ی ویژگی های ترسیمی کودکان پرورشگاهی و غیرپرورشگاهی در آزمون ترسیم خانواده [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 83-674]
 • آسیب شناسی روانی رابطه ی صفات شخصیتی والدین با نوع اختلالات رفتاری کودکان [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 33-522]
 • آگاهی بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد نوجوانان دانش آموز در مورد اکستازی در مراکز پیش دانشگاهی زاهدان [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 9-710]
 • آلکسی تایمیا ارتباط آلکسی تایمیا با افسردگی و اضطراب در بیماران روان پزشکی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 9-470]

ا

 • اختلالات روانی اعتباریابی و تطبیق فرهنگی تست ارزیابی نیازهای مراقبان بیماران اسکیزوفرنی و نیازسنجی خانواده های بیماران خلقی دوقطبی و طیف اسکیزوفرنی [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 91-684]
 • اختلال آسیب دیدگی تحولی بررسی اثربخشی بازی درمانی تحولی مبتنی بر دلبستگی بر علایم اختلال آسیب دیدگی تحولی در کودکان 3 تا 9 سال [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 69-620]
 • اختلال افسردگی عمده بررسی اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری با فرکانس بالا (20 هرتز) در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده ی مقاوم به درمان دارویی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 61-552]
 • اختلال خلقی دوقطبی اعتباریابی و تطبیق فرهنگی تست ارزیابی نیازهای مراقبان بیماران اسکیزوفرنی و نیازسنجی خانواده های بیماران خلقی دوقطبی و طیف اسکیزوفرنی [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 91-684]
 • اختلال رفتاری رابطه ی صفات شخصیتی والدین با نوع اختلالات رفتاری کودکان [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 33-522]
 • اختلال سلوک ساخت و هنجاریابی مقیاس درجه بندی تشخیص اختلال سلوک در دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهر تهران (فرم معلمان) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 83-574]
 • اختلال شخصیت مرزی رابطه ی هوش هیجانی و نشانه های اختلال شخصیت مرزی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 9-390]
 • اختلال هراس اجتماعی بررسی اثربخشی درمان کوتاه مدت متمرکز بر فراشناخت بر علایم اختلال هراس اجتماعی،بررسی تک آزمودنی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 41-630]
 • اختلال وسواسی جبری هم ابتلایی افسردگی با زیرگروه های اختلال وسواسی جبری در نمونه های غیربالینی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 13-506]
 • اختلال وسواسی جبری اثر درمان فراشناختی «ولز» بر درآمیختگی افکار بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 9-400]
 • ادراک بررسی رابطه ی بین ادراک دلبستگی کودکی و دلبستگی نوجوانی با پایگاه های هویت در نوجوانان 15 تا 17 ساله [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 692-701]
 • ایران کیفیت زندگی در جمعیت 15 تا 64 ساله ی استان کردستان [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 56-448]
 • اسانس های گیاهی تاثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس بر میزان اضطراب مرحله ی اول زایمان در بارداری نخست [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 6-720]
 • اسطوخودوس تاثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس بر میزان اضطراب مرحله ی اول زایمان در بارداری نخست [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 6-720]
 • اسکیزوفرنی اعتباریابی و تطبیق فرهنگی تست ارزیابی نیازهای مراقبان بیماران اسکیزوفرنی و نیازسنجی خانواده های بیماران خلقی دوقطبی و طیف اسکیزوفرنی [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 91-684]
 • اسکیزوفرنی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سطح هیجان ابرازشده در مادران بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 47-438]
 • اضطراب رابطه ی هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابی [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 61-252]
 • اضطراب ارتباط آلکسی تایمیا با افسردگی و اضطراب در بیماران روان پزشکی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 9-470]
 • اضطراب تاثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس بر میزان اضطراب مرحله ی اول زایمان در بارداری نخست [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 6-720]
 • اعتیاد فرآیندهای شناختی ضمنی و سوگیری توجه به سمت رفتارهای اعتیادی: معرفی، ساخت و کاربرد آزمون استروپ اعتیاد [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 89-358]
 • اعتیاد بررسی وضعیت سلامت روانی معتادان تزریقی در مراکز گذری روزانه ی استان آذربایجان شرقی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 95-584]
 • افسردگی ارتباط آلکسی تایمیا با افسردگی و اضطراب در بیماران روان پزشکی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 9-470]
 • افسردگی بررسی فراوانی تظاهرات آسیب شناسی روانی در بیماران مبتلا به پسوریازیس در شهرستان سمنان [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 11-604]
 • افسردگی هم ابتلایی افسردگی با زیرگروه های اختلال وسواسی جبری در نمونه های غیربالینی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 13-506]
 • افسردگی سطح هیجان ابراز شده، افسردگی و فشار روانی مراقب در همسران جانبازان بستری در بخش روان پزشکی و ارتباط آن با میزان بستری مجدد [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 9-410]
 • افکار ناکارآمد بررسی رابطه ی سلامت روان، هوش معنوی و افکار ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 9-702]
 • اکستازی بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد نوجوانان دانش آموز در مورد اکستازی در مراکز پیش دانشگاهی زاهدان [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 9-710]
 • انگیزش عوامل موثر در الگوی مناسب باورهای انگیزشی دانش آموزان دبیرستانی در شهر تهران [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 83-662]
 • اوتیسم تاثیر تمرین های ادراکی حرکتی بر مهارت های حرکتی و ریاضی در اوتیسم، بررسی تک آزمودنی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 41-534]
 • اورژانس شیوع عوامل تنش زای شغلی در تکنیسین های مرد اورژانس پیش بیمارستانی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 9-420]

ب

 • بحران هویت تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر بحران هویت در دانش‌آموزان دوره‌ی راهنمایی تحصیلی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 7-430]

پ

 • پایایی ساخت و هنجاریابی مقیاس درجه بندی تشخیص اختلال سلوک در دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهر تهران (فرم معلمان) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 83-574]
 • پایگاه های هویت بررسی رابطه ی بین ادراک دلبستگی کودکی و دلبستگی نوجوانی با پایگاه های هویت در نوجوانان 15 تا 17 ساله [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 692-701]
 • پرستاران تاثیر شاخص های محیط کار بر سلامت روانی پزشکان و پرستاران بخش های اورژانس و غیر اورژانس [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 19-612]
 • پرورشگاهی مقایسه ی ویژگی های ترسیمی کودکان پرورشگاهی و غیرپرورشگاهی در آزمون ترسیم خانواده [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 83-674]
 • پزشکان تاثیر شاخص های محیط کار بر سلامت روانی پزشکان و پرستاران بخش های اورژانس و غیر اورژانس [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 19-612]
 • پسوریازیس بررسی فراوانی تظاهرات آسیب شناسی روانی در بیماران مبتلا به پسوریازیس در شهرستان سمنان [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 11-604]

ت

 • تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری بررسی اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری با فرکانس بالا (20 هرتز) در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده ی مقاوم به درمان دارویی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 61-552]
 • تکنسین شیوع عوامل تنش زای شغلی در تکنیسین های مرد اورژانس پیش بیمارستانی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 9-420]
 • تنش اثربخشی درمان مدیریت تنش به شیوه ی شناختی رفتاری بر رضایت زناشویی زنان نابارور [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 596-603]
 • تنش شیوع عوامل تنش زای شغلی در تکنیسین های مرد اورژانس پیش بیمارستانی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 9-420]
 • توجه فرآیندهای شناختی ضمنی و سوگیری توجه به سمت رفتارهای اعتیادی: معرفی، ساخت و کاربرد آزمون استروپ اعتیاد [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 89-358]

ج

 • جانباز سطح هیجان ابراز شده، افسردگی و فشار روانی مراقب در همسران جانبازان بستری در بخش روان پزشکی و ارتباط آن با میزان بستری مجدد [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 9-410]

خ

 • خستگی تغییرات در کیفیت زندگی و خستگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس پس از 8 هفته ورزش در آب [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 73-562]
 • خشونت خانگی رابطه ی الگوی روابط خانوادگی و خشونت خانواده علیه زنان در استان لرستان [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 95-488]

د

 • دیابت بررسی ارتباط شیوه‌های مقابله‌ای و سلامت روانی در بیماران دیابتی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 7-480]
 • دانش آموز عوامل موثر در الگوی مناسب باورهای انگیزشی دانش آموزان دبیرستانی در شهر تهران [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 83-662]
 • دانش آموزان تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر بحران هویت در دانش‌آموزان دوره‌ی راهنمایی تحصیلی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 7-430]
 • دانشجویان رابطه ی هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابی [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 61-252]
 • درآمیختگی افکار اثر درمان فراشناختی «ولز» بر درآمیختگی افکار بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 9-400]
 • درمان فراشناختی اثر درمان فراشناختی «ولز» بر درآمیختگی افکار بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 9-400]
 • دعا ارتباط تداوم دعا با سلامت معنوی در بیماران تحت همودیالیز [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 21-514]
 • دلبستگی بررسی رابطه ی بین ادراک دلبستگی کودکی و دلبستگی نوجوانی با پایگاه های هویت در نوجوانان 15 تا 17 ساله [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 692-701]
 • دلبستگی بررسی اثربخشی بازی درمانی تحولی مبتنی بر دلبستگی بر علایم اختلال آسیب دیدگی تحولی در کودکان 3 تا 9 سال [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 69-620]

ر

 • رایحه درمانی تاثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس بر میزان اضطراب مرحله ی اول زایمان در بارداری نخست [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 6-720]
 • ریاضی تاثیر تمرین های ادراکی حرکتی بر مهارت های حرکتی و ریاضی در اوتیسم، بررسی تک آزمودنی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 41-534]
 • رضایت اثربخشی درمان مدیریت تنش به شیوه ی شناختی رفتاری بر رضایت زناشویی زنان نابارور [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 596-603]
 • رضایت جنسی تاثیر زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی بر رضایت و صمیمیت جنسی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 496-505]
 • روایی ساخت و هنجاریابی مقیاس درجه بندی تشخیص اختلال سلوک در دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهر تهران (فرم معلمان) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 83-574]
 • روابط خانوادگی رابطه ی الگوی روابط خانوادگی و خشونت خانواده علیه زنان در استان لرستان [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 95-488]
 • روان درمانی بررسی اثربخشی بازی درمانی تحولی مبتنی بر دلبستگی بر علایم اختلال آسیب دیدگی تحولی در کودکان 3 تا 9 سال [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 69-620]
 • روش‌های مقابله‌ای بررسی ارتباط شیوه‌های مقابله‌ای و سلامت روانی در بیماران دیابتی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 7-480]

ز

 • زایمان تاثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس بر میزان اضطراب مرحله ی اول زایمان در بارداری نخست [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 6-720]
 • زنان کیفیت زندگی در جمعیت 15 تا 64 ساله ی استان کردستان [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 56-448]
 • زوج درمانی تاثیر زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی بر رضایت و صمیمیت جنسی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 496-505]

س

 • سلامت روان بررسی رابطه ی سلامت روان، هوش معنوی و افکار ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 9-702]
 • سلامت روان تاثیر شاخص های محیط کار بر سلامت روانی پزشکان و پرستاران بخش های اورژانس و غیر اورژانس [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 19-612]
 • سلامت روانی بررسی وضعیت سلامت روانی معتادان تزریقی در مراکز گذری روزانه ی استان آذربایجان شرقی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 95-584]
 • سلامت روانی بررسی ارتباط شیوه‌های مقابله‌ای و سلامت روانی در بیماران دیابتی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 7-480]
 • سلامت معنوی ارتباط تداوم دعا با سلامت معنوی در بیماران تحت همودیالیز [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 21-514]
 • سن کیفیت زندگی در جمعیت 15 تا 64 ساله ی استان کردستان [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 56-448]
 • سوءمصرف مواد فرآیندهای شناختی ضمنی و سوگیری توجه به سمت رفتارهای اعتیادی: معرفی، ساخت و کاربرد آزمون استروپ اعتیاد [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 89-358]
 • سوءمصرف مواد بررسی وضعیت سلامت روانی معتادان تزریقی در مراکز گذری روزانه ی استان آذربایجان شرقی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 95-584]
 • سوء مصرف مواد بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد نوجوانان دانش آموز در مورد اکستازی در مراکز پیش دانشگاهی زاهدان [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 9-710]
 • سوگیری فرآیندهای شناختی ضمنی و سوگیری توجه به سمت رفتارهای اعتیادی: معرفی، ساخت و کاربرد آزمون استروپ اعتیاد [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 89-358]

ش

 • شخصیت رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سطح هیجان ابرازشده در مادران بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 47-438]
 • شغل شیوع عوامل تنش زای شغلی در تکنیسین های مرد اورژانس پیش بیمارستانی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 9-420]
 • شناخت فرآیندهای شناختی ضمنی و سوگیری توجه به سمت رفتارهای اعتیادی: معرفی، ساخت و کاربرد آزمون استروپ اعتیاد [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 89-358]
 • شناختی رفتاری اثربخشی درمان مدیریت تنش به شیوه ی شناختی رفتاری بر رضایت زناشویی زنان نابارور [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 596-603]

ص

 • صفت شخصیتی رابطه ی صفات شخصیتی والدین با نوع اختلالات رفتاری کودکان [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 33-522]
 • صمیمیت جنسی تاثیر زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی بر رضایت و صمیمیت جنسی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 496-505]

ع

 • عملکرد بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد نوجوانان دانش آموز در مورد اکستازی در مراکز پیش دانشگاهی زاهدان [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 9-710]
 • عملکرد ادراکی حرکتی تاثیر تمرین های ادراکی حرکتی بر مهارت های حرکتی و ریاضی در اوتیسم، بررسی تک آزمودنی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 41-534]

ف

 • فراشناختی بررسی اثربخشی درمان کوتاه مدت متمرکز بر فراشناخت بر علایم اختلال هراس اجتماعی،بررسی تک آزمودنی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 41-630]
 • فراوانی بررسی فراوانی تظاهرات آسیب شناسی روانی در بیماران مبتلا به پسوریازیس در شهرستان سمنان [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 11-604]

ک

 • کیفیت زندگی تغییرات در کیفیت زندگی و خستگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس پس از 8 هفته ورزش در آب [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 73-562]
 • کیفیت زندگی کیفیت زندگی در جمعیت 15 تا 64 ساله ی استان کردستان [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 56-448]
 • کنترل درونی بیرونی عوامل موثر در الگوی مناسب باورهای انگیزشی دانش آموزان دبیرستانی در شهر تهران [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 83-662]
 • کودک مقایسه ی ویژگی های ترسیمی کودکان پرورشگاهی و غیرپرورشگاهی در آزمون ترسیم خانواده [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 83-674]
 • کودک رابطه ی صفات شخصیتی والدین با نوع اختلالات رفتاری کودکان [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 33-522]

م

 • محیط کار تاثیر شاخص های محیط کار بر سلامت روانی پزشکان و پرستاران بخش های اورژانس و غیر اورژانس [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 19-612]
 • مراقب اعتباریابی و تطبیق فرهنگی تست ارزیابی نیازهای مراقبان بیماران اسکیزوفرنی و نیازسنجی خانواده های بیماران خلقی دوقطبی و طیف اسکیزوفرنی [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 91-684]
 • مراقب سطح هیجان ابراز شده، افسردگی و فشار روانی مراقب در همسران جانبازان بستری در بخش روان پزشکی و ارتباط آن با میزان بستری مجدد [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 9-410]
 • مردان کیفیت زندگی در جمعیت 15 تا 64 ساله ی استان کردستان [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 56-448]
 • مرکز گذری بررسی وضعیت سلامت روانی معتادان تزریقی در مراکز گذری روزانه ی استان آذربایجان شرقی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 95-584]
 • مشاوره تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر بحران هویت در دانش‌آموزان دوره‌ی راهنمایی تحصیلی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 7-430]
 • مقاوم بررسی اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری با فرکانس بالا (20 هرتز) در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده ی مقاوم به درمان دارویی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 61-552]
 • مهارت های حرکتی تاثیر تمرین های ادراکی حرکتی بر مهارت های حرکتی و ریاضی در اوتیسم، بررسی تک آزمودنی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 41-534]
 • مولتیپل اسکلروزیس تغییرات در کیفیت زندگی و خستگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس پس از 8 هفته ورزش در آب [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 73-562]

ن

 • ناباروری اثربخشی درمان مدیریت تنش به شیوه ی شناختی رفتاری بر رضایت زناشویی زنان نابارور [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 596-603]
 • نیازها اعتباریابی و تطبیق فرهنگی تست ارزیابی نیازهای مراقبان بیماران اسکیزوفرنی و نیازسنجی خانواده های بیماران خلقی دوقطبی و طیف اسکیزوفرنی [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 91-684]
 • نشانه رابطه ی هوش هیجانی و نشانه های اختلال شخصیت مرزی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 9-390]
 • نشخوار ذهنی بررسی اثربخشی درمان کوتاه مدت متمرکز بر فراشناخت بر علایم اختلال هراس اجتماعی،بررسی تک آزمودنی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 41-630]
 • نظریه ی دلبستگی تاثیر زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی بر رضایت و صمیمیت جنسی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 496-505]
 • نگرش عوامل موثر در الگوی مناسب باورهای انگیزشی دانش آموزان دبیرستانی در شهر تهران [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 83-662]
 • نگرش بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد نوجوانان دانش آموز در مورد اکستازی در مراکز پیش دانشگاهی زاهدان [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 9-710]
 • نوجوان بررسی رابطه ی بین ادراک دلبستگی کودکی و دلبستگی نوجوانی با پایگاه های هویت در نوجوانان 15 تا 17 ساله [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 692-701]
 • نوجوان بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد نوجوانان دانش آموز در مورد اکستازی در مراکز پیش دانشگاهی زاهدان [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 9-710]
 • نوجوان رابطه ی صفات شخصیتی والدین با نوع اختلالات رفتاری کودکان [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 33-522]

و

 • واقعیت درمانی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر بحران هویت در دانش‌آموزان دوره‌ی راهنمایی تحصیلی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 7-430]
 • والدین رابطه ی صفات شخصیتی والدین با نوع اختلالات رفتاری کودکان [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 33-522]
 • ورزش تغییرات در کیفیت زندگی و خستگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس پس از 8 هفته ورزش در آب [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 73-562]

ه

 • هیجان ابرازشده رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سطح هیجان ابرازشده در مادران بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 47-438]
 • هیجان ابراز شده سطح هیجان ابراز شده، افسردگی و فشار روانی مراقب در همسران جانبازان بستری در بخش روان پزشکی و ارتباط آن با میزان بستری مجدد [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 9-410]
 • هم دلی رابطه ی الگوی روابط خانوادگی و خشونت خانواده علیه زنان در استان لرستان [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 95-488]
 • همسر سطح هیجان ابراز شده، افسردگی و فشار روانی مراقب در همسران جانبازان بستری در بخش روان پزشکی و ارتباط آن با میزان بستری مجدد [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 9-410]
 • همکاری رابطه ی الگوی روابط خانوادگی و خشونت خانواده علیه زنان در استان لرستان [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 95-488]
 • همودیالیز ارتباط تداوم دعا با سلامت معنوی در بیماران تحت همودیالیز [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 21-514]
 • هنجاریابی ساخت و هنجاریابی مقیاس درجه بندی تشخیص اختلال سلوک در دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهر تهران (فرم معلمان) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 83-574]
 • هوش معنوی بررسی رابطه ی سلامت روان، هوش معنوی و افکار ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 9-702]
 • هوش هیجانی رابطه ی هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابی [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 61-252]
 • هوش هیجانی رابطه ی هوش هیجانی و نشانه های اختلال شخصیت مرزی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 9-390]