دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، بهمن و اسفند 1396 

مقاله پژوهشی

1. رابطه استرس شغلی با رفتار‌های بی‌نزاکتی در محیط کار با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی سرمایه روان‌شناختی

صفحه 103-112

سید اسماعیل هاشمی؛ سحر سوادکوهی؛ عبد الزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده


2. بررسی رابطه شوخ‌طبعی با دشواری در تنظیم هیجان و ناگویی هیجانی در دانشجویان

صفحه 113-120

یوسف دهقانی؛ نزهت الزمان مرادی؛ فاطمه تابناک؛ سید علی افشین


4. مقایسه اختلالات روان‌شناختی معتادان تحت درمان انجمن NA و مراکز TC

صفحه 131-137

صفورا جمشیدی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ مریم‌السادات فخری