دوره و شماره: دوره 20، شماره 5، مرداد و شهریور 1397 

مقاله مروری

1. کیفیت زندگی افراد بعد از عمل جراحی زیبایی بینی در ایران: یک مرور سیستماتیک

صفحه 320-324

رامین زجاجی؛ احسان سبحانی؛ مجتبی مشکات؛ مریم جوانبخت


3. بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان ورودی از کنکور سراسری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی1393-1394

صفحه 332-338

محمدتقی شاکری؛ امیررضا صالح مقدم؛ حسین تیره؛ علی هادیانفر؛ راضیه یوسفی؛ الهام ناوی پور


6. ارتباط بین هوش هیجانی و نرخ بروز آسیب در ورزشکاران نخبه رشته‌های رزمی

صفحه 356-361

محمدمهدی کوهستانی اردو محله؛ مصطفی شاه‌وردی؛ حسن غرایاق زندی


گزارش کوتاه

8. ارتباط سلامت روان با کیفیت زندگی: یک مطالعه مقطعی در نمونه‌ای بزرگ از کارکنان کارخانه ذوب آهن اصفهان

صفحه 368-375

نجمه ربانی‌پور؛ حمیدرضا روح‌افزا؛ آوات فیضی؛ کتایون ربیعی؛ نضال صراف‌زادگان