گسترش خدمات مرکز روزانه بیمارستان روزبه: تجربه‌ای از یک کار گروهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌پزشکی بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روان‌پزشکی بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: روان­پزشکی رشته­ای است که نقش کار گروهی در آن، بسیار اهمیت دارد ولی سابقه ارایه خدمات روان­پزشکی در قالب یک فعالیت گروهی در کشور ما محدود بوده است. از طرفی ارائه خدمات توانبخشی هماهنگ و جامع، مستلزم یک کار گروهی است که مشارکت فعالانه روان­پزشک، روان­شناس، کاردرمانگر و مددکار را می­طلبد. هدف از این مقاله بیان تجربه­ای از یک کار گروهی در شکل­گیری خدمات توان­بخشی و نیز ارایه خدمت با رویکرد کار گروهی است.
روش­کار: جهت آگاهی از تجربه افراد از کار گروهی و مشکلات موجود و راهکارهای پیشنهادی، تجربه ۴ عضو هیات علمی که به نحوی در راه­اندازی مرکز روزانه و یا گسترش خدمات آن دخیل بودند جمع­آوری و یک جلسه بحث گروهی نیز با حضور کارکنان مرکز انجام شد و تجربه آنان از کار گروهی به طور کلی و در مرکز روزانه به طور خاص مورد بحث قرار گرفت.
یافته­ها: نتایج این مصاحبه­ها بر اهمیت نقش ساختارهای اجتماعی، مسئولیت­پذیری، تعهد نسبت به زمان، لزوم صبور بودن در کار گروهی، لزوم ایجاد و تقویت احساس اعتماد بین افراد گروه، لزوم حفظ انگیزه­های افراد در طی زمان و نیز پیداکردن راهکارهایی جهت رفع تعارض­های بین فردی تاکید داشت.
نتیجه­گیری: در انجام کارگروهی اندیشیدن راهکاری جهت افزایش مسئولیت­پذیری افراد، ایجاد احساس اعتماد بین افراد و رفع تعارض­های بین فردی اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها