کلیدواژه‌ها = Acceptance and Commitment Therapy
بررسی مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه ی اینترنتی و درمان فعال سازی رفتاری بر تفکر منفی تکراری در بیماران وسواس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22038/jfmh.2022.58645.2930

آزاده مجردی؛ محمد یمینی؛ عبداله مفاخری


تأثیر گروه‌درمانی تلفیقی طرح‌واره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت‌نفس جنسی و دل‌زدگی زناشویی زنان دیالیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22038/jfmh.2023.69735.3037

منیره پورفراهانی؛ حسین شاره؛ فاطمه حاجی اربابی


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان شناختی-رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن

دوره 26، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 133-139

10.22038/JFMH.2024.62173.2971

Soheila Ghomian؛ Samira Masoumian؛ Ali Asghar Asghari Nezhad Farid؛ Masoud Hashemi؛ Sima Pur Akbari


Obsession improvement in female patients with relationship obsessive compulsive disorder: A single subject study

دوره 24، شماره 4، مرداد و شهریور 1401، صفحه 241-251

10.22038/jfmh.2022.20769

Soheila Ghomian؛ Mohammad Reza Shaeiri؛ Hojjatollah Farahani


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) بر اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 317-324

10.22038/jfmh.2017.9127

معصومه یاسائی سکه؛ عبدالله شفیع‌آبادی؛ ولی‌الله فرزاد


مقایسه اثربخشی رویکرد تعهد و پذیرش (ACT) و نظریه انتخاب بر تعلل ورزی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهرستان شهریار

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 387-393

10.22038/jfmh.2017.10869

نسیم برنده؛ عبدالله شفیع آبادی؛ ولی الله فرزاد


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، سلامت جسمانی و سلامت روانی بیماران همودیالیزی

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 417-425

10.22038/jfmh.2016.7859

اکرم عازمی زینال؛ عذرا غفاری؛ افشان شرقی


اثر بخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر درماندگی روان‌شناختی و افکارخودآیند منفی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 515-524

10.22038/jfmh.2016.7886

سمیه حیدری؛ ایلناز سجادیان؛ اندیشه حیدریان


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود بهزیستی اجتماعی و روابط مادر-فرزندی دختران تک‌والدینی مادرسرپرست

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 593-598

10.22038/jfmh.2016.8612

طاهره اصلانی؛ سیده منیره آزاده