نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزار جنسی ارزیابی اپیدمیولوژیک تجاوز جنسی [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 61-65]

ا

 • اختلال وسواسی-جبری پیش‌بینی شدت نشانگان وسواسی-جبری براساس سبک فرزندپروری ادراک‌شده: نقش میانجی‌گری باورهای وسواسی [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 29-37]
 • اخلاق عوامل تسهیل کننده و بازدارنده ی رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی براساس نظریه های ضمنی مردم ایران: نقش سود و زیان ها [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 195-212]
 • استرس ارتباط گروه خونی و اضطراب، استرس و افسردگی در دانشجویان [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 55-59]
 • استعاره های افسردگی تحلیل شناختی استعاره های مفهومی افسردگی از دیدگاه روانشناسان بالینی: یک مطالعه کیفی [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 145-151]
 • اضطراب ارتباط گروه خونی و اضطراب، استرس و افسردگی در دانشجویان [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 55-59]
 • اضطراب مهارپاسخ در بزرگسالان دارای لکنت زبان : یک مطالعه رفتاری و وابسته به رویداد از طریق یک تسک توقف-علامت بینایی [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 403-412]
 • اضطراب امتحان اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کیفیت خواب دانش آموزان دارای اضطراب امتحان [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 383-390]
 • اضطراب مرگ پیش بینی اضطراب مرگ از طریق ترس از کووید-19، روان رنجورخویی، سیستم بازداری رفتاری و عدم تحمل بلاتکلیفی [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 371-381]
 • افسردگی ارتباط گروه خونی و اضطراب، استرس و افسردگی در دانشجویان [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 55-59]
 • افسردگی بررسی مقایسه ای سلامت روانی، افسردگی و تطابق نقش بعد از عمل در افراد تراجنسی مقیم ایران و افراد تراجنسی ایرانی مقیم آلمان [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 47-53]
 • افسردگی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و سطوح سرمی کورتیزول در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان افسرده [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 419-426]
 • افکار خودکشی بررسی رابطه سبک زندگی، تنظیم هیجان و کمال گرایی منفی با افکار خودکشی [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 413-418]
 • الکتروانسفالوگرافی کمی سازی اثر سوء مصرف مواد بر رفتار مغز بر اساس سیگنال های الکتروانسفالوگرام: یک بررسی جامع [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 361-370]
 • ایمن‌سازی در برابر استرس اثربخشی آموزش شناختی–رفتاری ایمن‌‌سازی در برابر استرس بر مهارت‎های مقابله‌ای و کیفیت زندگی زوجین ناسازگار [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 169-175]
 • انعطاف پذیری شناختی اختلال در توانایی تغییر مجموعه ای در بیماران مبتلا به پرخوری عصبی: مروری سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 3-10]

ب

 • باورهای وسواسی پیش‌بینی شدت نشانگان وسواسی-جبری براساس سبک فرزندپروری ادراک‌شده: نقش میانجی‌گری باورهای وسواسی [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 29-37]
 • برنامه آموزشی تدوین و بررسی اثربخشی برنامه پیشگام آموزشی پیش دبستان بر مهارت های اجتماعی و کارکرد های اجرایی کودکان پیش دبستان: مطالعه ای مقدماتی بر طرح ملی [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 177-184]
 • برنامه درسی مطالعه تأثیر مؤلفه های برنامه درسی پنهان بر نگرش شناختی یادگیری دانش آموزان دبیرستان [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 11-19]

پ

 • پایایی طراحی، ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه جدید علائم وسواسی اجباری مرتبط با همسر (New PROCSI): پرسشنامه مبتنی بر فرهنگ ایرانی [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 391-401]
 • پتانسیلهای وابسته به رویداد مهارپاسخ در بزرگسالان دارای لکنت زبان : یک مطالعه رفتاری و وابسته به رویداد از طریق یک تسک توقف-علامت بینایی [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 403-412]
 • پرخوری عصبی اختلال در توانایی تغییر مجموعه ای در بیماران مبتلا به پرخوری عصبی: مروری سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 3-10]
 • پریشانی روانی نقش تعدیل‌گر سبک‌های دلبستگی ناایمن در رابطه سازگاری معنوی با رشد معنوی و پریشانی روانی در دانشجویان دارای تجربه‌ی شکست عاطفی [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 153-160]
 • پزشکی قانونی ارزیابی اپیدمیولوژیک تجاوز جنسی [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 61-65]
 • پیش دبستان تدوین و بررسی اثربخشی برنامه پیشگام آموزشی پیش دبستان بر مهارت های اجتماعی و کارکرد های اجرایی کودکان پیش دبستان: مطالعه ای مقدماتی بر طرح ملی [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 177-184]
 • پیشگیری از جرم تدوین و بررسی اثربخشی برنامه پیشگام آموزشی پیش دبستان بر مهارت های اجتماعی و کارکرد های اجرایی کودکان پیش دبستان: مطالعه ای مقدماتی بر طرح ملی [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 177-184]

ت

 • تجاوز ارزیابی اپیدمیولوژیک تجاوز جنسی [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 61-65]
 • تحریک جریان مستقیم جمجمه ای مقایسه اثربخشی تحریک جریان مستقیم ترانس کرانیال (TDCS) و درمان شناختی رفتاری بر ولع مصرف، خلق و خو و اعتیاد به سیگار [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 427-432]
 • تحقیقات کیفی کی و چگونه دیگر نمی توانیم آن را تحمل کنیم؟ ترکیب موضوعی مطالعات کیفی جهانی در مورد تجربیات روانشناختی کارکنان مراقبت های بهداشتی در طول همه گیری COVID-19 [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 137-143]
 • تحلیل زیان- منفعت عوامل تسهیل کننده و بازدارنده ی رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی براساس نظریه های ضمنی مردم ایران: نقش سود و زیان ها [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 195-212]
 • تحلیل شناختی تحلیل شناختی استعاره های مفهومی افسردگی از دیدگاه روانشناسان بالینی: یک مطالعه کیفی [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 145-151]
 • تراجنسی بررسی مقایسه ای سلامت روانی، افسردگی و تطابق نقش بعد از عمل در افراد تراجنسی مقیم ایران و افراد تراجنسی ایرانی مقیم آلمان [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 47-53]
 • ترس پیش بینی اضطراب مرگ از طریق ترس از کووید-19، روان رنجورخویی، سیستم بازداری رفتاری و عدم تحمل بلاتکلیفی [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 371-381]
 • تسک توقف- علامت مهارپاسخ در بزرگسالان دارای لکنت زبان : یک مطالعه رفتاری و وابسته به رویداد از طریق یک تسک توقف-علامت بینایی [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 403-412]
 • تشخیص کمی سازی اثر سوء مصرف مواد بر رفتار مغز بر اساس سیگنال های الکتروانسفالوگرام: یک بررسی جامع [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 361-370]
 • تصویر بدنی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نشخوار فکری و نگرانی از تصویر بدنی سالمندان مبتلا به افسردگی [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 21-28]
 • تطابق نقش بررسی مقایسه ای سلامت روانی، افسردگی و تطابق نقش بعد از عمل در افراد تراجنسی مقیم ایران و افراد تراجنسی ایرانی مقیم آلمان [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 47-53]
 • تغییر مجموعه اختلال در توانایی تغییر مجموعه ای در بیماران مبتلا به پرخوری عصبی: مروری سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 3-10]
 • تفکر منفی تکراری مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد آنلاین و درمان فعال‌سازی رفتاری بر تفکر منفی تکراری بیماران وسواسی [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 161-168]
 • تنظیم هیجان بررسی رابطه سبک زندگی، تنظیم هیجان و کمال گرایی منفی با افکار خودکشی [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 413-418]

خ

 • خستگی شفقت کی و چگونه دیگر نمی توانیم آن را تحمل کنیم؟ ترکیب موضوعی مطالعات کیفی جهانی در مورد تجربیات روانشناختی کارکنان مراقبت های بهداشتی در طول همه گیری COVID-19 [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 137-143]
 • خلق مقایسه اثربخشی تحریک جریان مستقیم ترانس کرانیال (TDCS) و درمان شناختی رفتاری بر ولع مصرف، خلق و خو و اعتیاد به سیگار [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 427-432]

د

 • درمان شناختی رفتاری مقایسه اثربخشی تحریک جریان مستقیم ترانس کرانیال (TDCS) و درمان شناختی رفتاری بر ولع مصرف، خلق و خو و اعتیاد به سیگار [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 427-432]
 • درمان فعال‌سازی رفتاری مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد آنلاین و درمان فعال‌سازی رفتاری بر تفکر منفی تکراری بیماران وسواسی [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 161-168]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نشخوار فکری و نگرانی از تصویر بدنی سالمندان مبتلا به افسردگی [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 21-28]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد آنلاین و درمان فعال‌سازی رفتاری بر تفکر منفی تکراری بیماران وسواسی [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 161-168]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کیفیت خواب دانش آموزان دارای اضطراب امتحان [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 383-390]
 • دیسترس مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه رفتاری (IBCT) و زوج درمانی بازسازنده عاطفی (ARCT) بر متعارف سازی زناشویی زوجین و پریشانی عمومی [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 39-46]

ر

 • رشد معنوی نقش تعدیل‌گر سبک‌های دلبستگی ناایمن در رابطه سازگاری معنوی با رشد معنوی و پریشانی روانی در دانشجویان دارای تجربه‌ی شکست عاطفی [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 153-160]
 • رفتار عوامل تسهیل کننده و بازدارنده ی رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی براساس نظریه های ضمنی مردم ایران: نقش سود و زیان ها [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 195-212]
 • رفتار درمانی یکپارچه مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه رفتاری (IBCT) و زوج درمانی بازسازنده عاطفی (ARCT) بر متعارف سازی زناشویی زوجین و پریشانی عمومی [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 39-46]
 • روایی طراحی، ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه جدید علائم وسواسی اجباری مرتبط با همسر (New PROCSI): پرسشنامه مبتنی بر فرهنگ ایرانی [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 391-401]
 • روان رنجورخویی پیش بینی اضطراب مرگ از طریق ترس از کووید-19، روان رنجورخویی، سیستم بازداری رفتاری و عدم تحمل بلاتکلیفی [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 371-381]
 • روانشناسان بالینی تحلیل شناختی استعاره های مفهومی افسردگی از دیدگاه روانشناسان بالینی: یک مطالعه کیفی [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 145-151]

ز

 • زوج درمانی مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه رفتاری (IBCT) و زوج درمانی بازسازنده عاطفی (ARCT) بر متعارف سازی زناشویی زوجین و پریشانی عمومی [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 39-46]
 • زوجین اثربخشی آموزش شناختی–رفتاری ایمن‌‌سازی در برابر استرس بر مهارت‎های مقابله‌ای و کیفیت زندگی زوجین ناسازگار [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 169-175]

س

 • ساختار عاملی طراحی، ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه جدید علائم وسواسی اجباری مرتبط با همسر (New PROCSI): پرسشنامه مبتنی بر فرهنگ ایرانی [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 391-401]
 • سازگاری معنوی نقش تعدیل‌گر سبک‌های دلبستگی ناایمن در رابطه سازگاری معنوی با رشد معنوی و پریشانی روانی در دانشجویان دارای تجربه‌ی شکست عاطفی [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 153-160]
 • سالمند اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نشخوار فکری و نگرانی از تصویر بدنی سالمندان مبتلا به افسردگی [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 21-28]
 • سبک زندگی بررسی رابطه سبک زندگی، تنظیم هیجان و کمال گرایی منفی با افکار خودکشی [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 413-418]
 • سبک های دلبستگی نقش تعدیل‌گر سبک‌های دلبستگی ناایمن در رابطه سازگاری معنوی با رشد معنوی و پریشانی روانی در دانشجویان دارای تجربه‌ی شکست عاطفی [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 153-160]
 • سرطان اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و سطوح سرمی کورتیزول در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان افسرده [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 419-426]
 • سیستم بازداری رفتاری پیش بینی اضطراب مرگ از طریق ترس از کووید-19، روان رنجورخویی، سیستم بازداری رفتاری و عدم تحمل بلاتکلیفی [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 371-381]
 • سیگار کشیدن مقایسه اثربخشی تحریک جریان مستقیم ترانس کرانیال (TDCS) و درمان شناختی رفتاری بر ولع مصرف، خلق و خو و اعتیاد به سیگار [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 427-432]
 • سلامت شواهدی از ایران: تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی پنج عاملی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کروناویروس [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 185-193]
 • سلامت روانی بررسی مقایسه ای سلامت روانی، افسردگی و تطابق نقش بعد از عمل در افراد تراجنسی مقیم ایران و افراد تراجنسی ایرانی مقیم آلمان [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 47-53]
 • سوء مصرف مواد کمی سازی اثر سوء مصرف مواد بر رفتار مغز بر اساس سیگنال های الکتروانسفالوگرام: یک بررسی جامع [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 361-370]

ش

 • شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کیفیت خواب دانش آموزان دارای اضطراب امتحان [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 383-390]
 • شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و سطوح سرمی کورتیزول در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان افسرده [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 419-426]

ط

 • طرحواره‌های ناسازگار اولیه پیش‌بینی شدت نشانگان وسواسی-جبری براساس سبک فرزندپروری ادراک‌شده: نقش میانجی‌گری باورهای وسواسی [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 29-37]

ف

 • فرزندپروری پیش‌بینی شدت نشانگان وسواسی-جبری براساس سبک فرزندپروری ادراک‌شده: نقش میانجی‌گری باورهای وسواسی [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 29-37]
 • فرهنگ طراحی، ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه جدید علائم وسواسی اجباری مرتبط با همسر (New PROCSI): پرسشنامه مبتنی بر فرهنگ ایرانی [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 391-401]

ق

 • قربانی ارزیابی اپیدمیولوژیک تجاوز جنسی [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 61-65]
 • قرنطینه شواهدی از ایران: تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی پنج عاملی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کروناویروس [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 185-193]

ک

 • کارکردهای اجرایی تدوین و بررسی اثربخشی برنامه پیشگام آموزشی پیش دبستان بر مهارت های اجتماعی و کارکرد های اجرایی کودکان پیش دبستان: مطالعه ای مقدماتی بر طرح ملی [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 177-184]
 • کیفیت خواب اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کیفیت خواب دانش آموزان دارای اضطراب امتحان [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 383-390]
 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش شناختی–رفتاری ایمن‌‌سازی در برابر استرس بر مهارت‎های مقابله‌ای و کیفیت زندگی زوجین ناسازگار [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 169-175]
 • کمال گرایی بررسی رابطه سبک زندگی، تنظیم هیجان و کمال گرایی منفی با افکار خودکشی [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 413-418]
 • کورتیزول اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و سطوح سرمی کورتیزول در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان افسرده [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 419-426]
 • کووید-19 کی و چگونه دیگر نمی توانیم آن را تحمل کنیم؟ ترکیب موضوعی مطالعات کیفی جهانی در مورد تجربیات روانشناختی کارکنان مراقبت های بهداشتی در طول همه گیری COVID-19 [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 137-143]
 • کووید-19 شواهدی از ایران: تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی پنج عاملی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کروناویروس [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 185-193]
 • کووید-19 پیش بینی اضطراب مرگ از طریق ترس از کووید-19، روان رنجورخویی، سیستم بازداری رفتاری و عدم تحمل بلاتکلیفی [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 371-381]

گ

 • گروه خونی ارتباط گروه خونی و اضطراب، استرس و افسردگی در دانشجویان [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 55-59]

ل

 • لکنت مهارپاسخ در بزرگسالان دارای لکنت زبان : یک مطالعه رفتاری و وابسته به رویداد از طریق یک تسک توقف-علامت بینایی [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 403-412]

م

 • متاآنالیز اختلال در توانایی تغییر مجموعه ای در بیماران مبتلا به پرخوری عصبی: مروری سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 3-10]
 • متعارف سازی زناشویی مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه رفتاری (IBCT) و زوج درمانی بازسازنده عاطفی (ARCT) بر متعارف سازی زناشویی زوجین و پریشانی عمومی [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 39-46]
 • مراقبت های بهداشتی کی و چگونه دیگر نمی توانیم آن را تحمل کنیم؟ ترکیب موضوعی مطالعات کیفی جهانی در مورد تجربیات روانشناختی کارکنان مراقبت های بهداشتی در طول همه گیری COVID-19 [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 137-143]
 • مغز کمی سازی اثر سوء مصرف مواد بر رفتار مغز بر اساس سیگنال های الکتروانسفالوگرام: یک بررسی جامع [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 361-370]
 • مهار پاسخ مهارپاسخ در بزرگسالان دارای لکنت زبان : یک مطالعه رفتاری و وابسته به رویداد از طریق یک تسک توقف-علامت بینایی [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 403-412]
 • مهارت های اجتماعی تدوین و بررسی اثربخشی برنامه پیشگام آموزشی پیش دبستان بر مهارت های اجتماعی و کارکرد های اجرایی کودکان پیش دبستان: مطالعه ای مقدماتی بر طرح ملی [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 177-184]
 • مهارت‎های مقابله‌ای اثربخشی آموزش شناختی–رفتاری ایمن‌‌سازی در برابر استرس بر مهارت‎های مقابله‌ای و کیفیت زندگی زوجین ناسازگار [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 169-175]
 • مولفه مطالعه تأثیر مؤلفه های برنامه درسی پنهان بر نگرش شناختی یادگیری دانش آموزان دبیرستان [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 11-19]

ن

 • نشخوار فکری اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نشخوار فکری و نگرانی از تصویر بدنی سالمندان مبتلا به افسردگی [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 21-28]
 • نگرش شناختی مطالعه تأثیر مؤلفه های برنامه درسی پنهان بر نگرش شناختی یادگیری دانش آموزان دبیرستان [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 11-19]

و

 • ویژگی شخصیتی شواهدی از ایران: تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی پنج عاملی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کروناویروس [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 185-193]
 • وسواس مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد آنلاین و درمان فعال‌سازی رفتاری بر تفکر منفی تکراری بیماران وسواسی [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 161-168]
 • ولع مقایسه اثربخشی تحریک جریان مستقیم ترانس کرانیال (TDCS) و درمان شناختی رفتاری بر ولع مصرف، خلق و خو و اعتیاد به سیگار [دوره 24، شماره 6، 1400-1401، صفحه 427-432]

ه

 • همدلی کی و چگونه دیگر نمی توانیم آن را تحمل کنیم؟ ترکیب موضوعی مطالعات کیفی جهانی در مورد تجربیات روانشناختی کارکنان مراقبت های بهداشتی در طول همه گیری COVID-19 [دوره 24، شماره 3، 1400-1401، صفحه 137-143]

ی

 • یادگیری مطالعه تأثیر مؤلفه های برنامه درسی پنهان بر نگرش شناختی یادگیری دانش آموزان دبیرستان [دوره 24، شماره 1، 1400-1401، صفحه 11-19]