دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، مهر و آبان 1393، صفحه 198-299 
1. پروفایل شخصیتی بیماران وابسته به مت آمفتامین بر اساس آزمون رورشاخ

صفحه 192-199

نگین انباری میبدی؛ سیاوش طالع پسند؛ اسحق رحیمیان بوگر


5. نقش ویژگی‌های شخصیتی در ملاک‌های انتخاب همسر

صفحه 233-243

هاشم جبرائیلی؛ علی زاده محمدی؛ محمود حیدری؛ مجتبی حبیبی