دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، آذر و دی 1392 

مقاله پژوهشی

1. عوامل پیش بینی کننده ی جستجوی جراحی زیبایی

صفحه 243-253

عذرا محمدپناه اردکان؛ حسن یعقوبی؛ رحیم یوسفی


2. اضطراب و افسردگی در زنان جوان وابسته به مواد در مشهد

صفحه 254-262

محمد خواجه دلویی؛ ملیحه دادگر مقدم؛ مجیدرضا عرفانیان؛ مرتضی آهنگران؛ علی بابایی


5. فراوانی اختلال وسواسی-جبری در دوره های قبل از ازدواج، بارداری و پس از زایمان

صفحه 284-294

سعید واقعی؛ فاطمه رجب دیزاوندی؛ معصومه کردی؛ سعید ابراهیم زاده


گزارش کوتاه

6. مراقبه در فرهنگ اسلامی و در غرب ‏

صفحه 295-300

عاطفه سلطانی فر


8. اثر تمرینات نوروفیدبک بر میزان توجه ورزشکاران ماهر دو و میدانی

صفحه 312-318

پیمان هاشمیان؛ احمد فرخی؛ آرش میری فر؛ مریم کیهانی؛ سید علیرضا سجادی