دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، مهر و آبان 1392، صفحه 158-242 

مقاله پژوهشی

1. اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر تحول بلوغ عاطفی دانشجویان دختر در آستانه ی ازدواج

صفحه 158-170

زهرا منصورنژاد؛ سید رضا پورسید؛ فریبا کیانی؛ محمد رضا خدابخش


2. بررسی اختلالات اسکلتی-عضلانی ماماها و ارتباط آن با تنش شغلی

صفحه 171-183

مصطفی محمدیان؛ ناصر هاشمی نژاد؛ سمیه رحیمی مقدم؛ فاطمه امیری


4. مقایسه ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان

صفحه 194-204

مرتضی بادله؛ مهدی فتحی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ محمد تقی بادله؛ نقی استادی


7. اثر تمرینات نوروفیدبک بر اضطراب حالتی-رقابتی ورزشکاران دو و میدانی

صفحه 225-232

مریم کیهانی؛ آرش میری فر؛ پیمان هاشمیان؛ احمد فرخی


8. شیوع اختلال وسواسی-جبری در بین زنان 20 تا 40 ساله ی شهرستان اردبیل

صفحه 233-242

ملاحت امانی؛ عباس ابوالقاسمی؛ بتول احدی؛ محمد نریمانی