دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، مرداد و شهریور 1392، صفحه 82-157 (تابستان 92) 

مقاله پژوهشی

1. مقایسه ی اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به آسم برونشیال، بیماری انسدادی مزمن ریوی و سل ریوی

صفحه 82-90

فاطمه محرری؛ فریبا رضایی طلب؛ سید علی رضا سجادی؛ سهیل سرجمعی


مقاله پژوهشی

5. رابطه ی سبک خودگویی و مشکلات عاطفی در دانشجویان

صفحه 118-126

خدیجه علوی؛ لیلا امیرپور؛ مرتضی مدرس غروی