کلیدواژه‌ها = رفتار
بررسی عوامل مرتبط با روش های خودکشی و اقدام به خودکشی در یزد، ایران

دوره 23، شماره 4، مرداد و شهریور 1400، صفحه 299-304

10.22038/jfmh.2021.19012

Amene Koohestani؛ Hamid Owliaey؛ Zanireh Salimi؛ Reza Bidaki؛ Mahdi Ghazanfari Nasrabad


بررسی مقایسه‌ای ذهن‌آگاهی، مهارت‌های جرات‌ورزی و بازداری و فعال‌سازی رفتاری در پسران تک‌والد و بدون والدین 15 ساله شهر گرگان

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 205-211

10.22038/jfmh.2017.8626

مهدیه ذکایی آشتیانی؛ نصیره مقدم‌فر


بررسی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر باورهاى ارتباطى و دلزدگی دانشجویان پسر متاهل

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 607-615

10.22038/jfmh.2016.8027

یاسر کلال قوچان عتیق


اثربخشی آموزش رفتاری مادران بر مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان پیش دبستانی محروم از پدر

دوره 16، شماره 62، خرداد و تیر 1393، صفحه 100-9

10.22038/jfmh.2014.2982

الهام آقائی؛ مهرداد کلانتری؛ سمیه ج مالی پاقلعه


تاثیر گروه درمانی شناختی رفتاری به روش فرانظری بر میزان نشانه های افسردگی و دوز متادون مصرفی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون

دوره 15، شماره 58، مرداد و شهریور 1392، صفحه 91-99

10.22038/jfmh.2013.1421

امیر رضائی اردانی؛ زهرا عرفانیان تقوایی یزدی نژاد؛ مسعود شایسته زرین


رابطه ی بین سبک های مقابله ی اجتناب شناختی رفتاری و اختلال خوردن در دانشجویان دانشگاه

دوره 14، شماره 56، آذر و دی 1391، صفحه 85-287

10.22038/jfmh.2013.876

سودابه بساک نژاد؛ فرزانه هومن؛ محمدعلی قاسمی نژاد


گزارش یک مورد اختلالات رفتاری و تغییر شخصیت ناشی از انسفالیت هرپسی

دوره 14، شماره 55، مهر و آبان 1391، صفحه 5-220

10.22038/jfmh.2012.939

فرهاد فریدحسینی؛ آذر زمانی؛ مژگان خادمی


بررسی باورها و رفتارهای رایج دختران (18-11) ساله در مورد ایدزدر شهر ارومیه

دوره 8، شماره 32، آذر و دی 1385، صفحه 81-86

10.22038/jfmh.2006.1806

الهام احمدنژاد؛ محمد کرمی یار؛ بارزان ایوبیان؛ ربه کا عرفانی؛ ساناز حاتمی؛ نریمان سپهروند