کلیدواژه‌ها = هیجان
پیش‌بینی نگرانی بارداری بر اساس خودافشایی هیجانی و خودنظم‌دهی هیجانی

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1397، صفحه 201-209

10.22038/jfmh.2018.11037

خدیجه عابدینی؛ کاظم برزگر بفرویی


اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری گروهی بر علایم شناختی هیجانی اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1397، صفحه 241-247

10.22038/jfmh.2018.11129

فرناز ابهر زنجانی؛ حسن توزنده جانی؛ مهدی امیری


تدوین بسته آموزشی غنی‌سازی زندگی زناشویی بر اساس رویکرد هیجان‌مدار و بررسی اثربخشی آن بر سازگاری زناشویی زوجین تازه ازدواج کرده

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 155-161

10.22038/jfmh.2017.8903

سمیرا جلالی شاهکوه؛ محمدعلی مظاهری؛ علیرضا کیامنش؛ حسن احدی


اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر بهبود راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سازگاری اجتماعی زنان نابارور

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 163-169

10.22038/jfmh.2017.8988

نجمه طالبی؛ مهسا نایینی داورانی؛ رضا نوروزی کوهدشت؛ لیلا یعقوبی


بررسی اثر اصول قواعد ابراز هیجان در تجربه‌ی عاطفه‌ی مثبت/منفی

دوره 18، شماره 6، مهر و آبان 1395، صفحه 338-342

10.22038/jfmh.2016.7807

سیدسپهر هاشمیان؛ گیتی شمس؛ حسن عشایری؛ مرتضی مدرس غروی


ارتباط بین خودتنظیمی هیجانی با کیفیت زندگی در نوجوانان و جوانان همزاد چندتایی

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 485-490

10.22038/jfmh.2016.8026

فاطمه راستگو؛ نرگس باباخانی


اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر روی قربانیان جنسی روابط عاطفی: مطالعه‌ی تک‌موردی

دوره 18، شماره 1، آذر و دی 1394، صفحه 10-21

10.22038/jfmh.2015.6172

ابراهیم اکبری؛ حمید پورشریفی؛ صمد فهیمی؛ زینب عظیمی؛ مجید محمود علیلو؛ احمد امیری پیچاکلایی؛ پریسا وحیدی مددلو


سواد سلامت، وضعیت هیجانی منفی و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیالیزی

دوره 17، شماره 1، آذر و دی 1393، صفحه 46-51

10.22038/jfmh.2014.3798

مینا قبادی؛ محمدعلی بشارت؛ رضا رستمی؛ عباس رحیمی نژاد؛ میثم پورغلامی


اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک مبتنی بر آموزش تنظیم هیجان بر علایم افسردگی

دوره 16، شماره 63، مهر و آبان 1393، صفحه 261-271

10.22038/jfmh.2014.3554

نادیا شاملو؛ مرتضی مدرس غروی؛ نگار اصغری پور


اثربخشی آموزش رفتاری مادران بر مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان پیش دبستانی محروم از پدر

دوره 16، شماره 62، خرداد و تیر 1393، صفحه 100-9

10.22038/jfmh.2014.2982

الهام آقائی؛ مهرداد کلانتری؛ سمیه ج مالی پاقلعه


تاثیر خوش‌بینی سرشتی بر سوگیری توجه به چهره‌های هیجانی

دوره 14، شماره 56، آذر و دی 1391، صفحه 13-302

10.22038/jfmh.2012.889

حسن شفیعی؛ علی رضا آقایوسفی


ارتباط بین آلکسی تایمیا و دلبستگی به مادر در نوجوانان

دوره 13، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 58-65

10.22038/jfmh.2011.1025

فاطمه پورآقا رودبرده