کلیدواژه‌ها = نوجوان
تعداد مقالات: 12
1. بررسی کفایت روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب و همجوشی- نسخه نوجوان (AFQ-Y)

دوره 21، شماره 5، مرداد و شهریور 1398، صفحه 325-333

محمد‌جواد شعبانی؛ حمید محسن‌آبادی؛ زهرا زنجانی؛ فاطمه عصاریان


4. مقایسه ی خود واقعی، خود ایده آل و خود بایسته در نوجوانان با و بدون سابقه ی کیفری

دوره 17، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 142-147

نیره کثیری؛ معصومه علیدوستی؛ سعید حیدری سورشجانی؛ سمیه محمدی؛ محمدهادی عباسی؛ فاطمه هاشمی


6. ارتباط بین آلکسی تایمیا و دلبستگی به مادر در نوجوانان

دوره 13، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 58-65

فاطمه پورآقا رودبرده


10. رابطه ی صفات شخصیتی والدین با نوع اختلالات رفتاری کودکان

دوره 12، شماره 46، خرداد و تیر 1389، صفحه 33-522

سید بدرالدین نجمی


11. مهارت قاطعیت و مصرف اکستاسی در بین نوجوانان

دوره 10، شماره 40، آذر و دی 1387، صفحه 265-272

نعیمه سیدفاطمی


12. ارتباط شیوه تربیتی والدین با میزان شایستگی تحصیلی دانش­آموزان نوجوان مدارس شهر تبریز، در سال

دوره 8، شماره 30، خرداد و تیر 1385، صفحه 11-16

فرناز رحمانی؛ نعیمه سید فاطمی؛ مهین برادران رضایی؛ کامران صداقت