کلیدواژه‌ها = نوجوان
نقش الگوهای ارتباطی خانواده و ترتیب تولد در پیش بینی حالات هویتی نوجوانان

دوره 26، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 81-88

10.22038/JFMH.2023.51283.2835

Abolghasem Yaghoobi؛ Azadeh Mahdavi؛ Safdar Nabizadeh


بررسی کفایت روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب و همجوشی- نسخه نوجوان (AFQ-Y)

دوره 21، شماره 5، مرداد و شهریور 1398، صفحه 293-301

10.22038/jfmh.2019.14804

محمد‌جواد شعبانی؛ حمید محسن‌آبادی؛ زهرا زنجانی؛ فاطمه عصاریان


مقایسه ی خود واقعی، خود ایده آل و خود بایسته در نوجوانان با و بدون سابقه ی کیفری

دوره 17، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 142-147

10.22038/jfmh.2015.4315

نیره کثیری؛ معصومه علیدوستی؛ سعید حیدری سورشجانی؛ سمیه محمدی؛ محمدهادی عباسی؛ فاطمه هاشمی


ارتباط بین آلکسی تایمیا و دلبستگی به مادر در نوجوانان

دوره 13، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 58-65

10.22038/jfmh.2011.1025

فاطمه پورآقا رودبرده


ارتباط شیوه تربیتی والدین با میزان شایستگی تحصیلی دانش­آموزان نوجوان مدارس شهر تبریز، در سال

دوره 8، شماره 30، خرداد و تیر 1385، صفحه 11-16

10.22038/jfmh.2006.1814

فرناز رحمانی؛ نعیمه سید فاطمی؛ مهین برادران رضایی؛ کامران صداقت