دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1401 

مقاله مروری

1. مداخله زبانی مبتنی بر استعاره های شناختی و ادراک زمان در کودکان کاشت حلزون شنوایی

صفحه 67-73

مینا ریاسی؛ رضا نیلی پور؛ پیمان حسنی ابهریان؛ سعید محمودیان؛ مریم مقدسین


3. شیوع افسردگی در میان بزرگسالان جوان: شواهد از یک مطالعه مقطعی در کالجی در حومه شهری جنوب هند

صفحه 83-91

آویتا رز جانسن؛ ایشانی هانسپال؛ آندریا دانیلا جانسن؛ فرح ناز فاطیما


8. اثربخشی بازی‌درمانی با رویکرد مهارت‌های زندگی بر نشانگان اضطراب جدایی در کودکان پیش‌دبستانی

صفحه 129-135

امیرمحمد مصطفی زاده؛ هدی رفوگران؛ مرجان مرادی؛ موسی الرضا آدینه پور سراب؛ کیمیا صباغ