کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان
ساختار عاملی و اعتبار سنجش انگیزه های مصرف مواد در دانش آموزان

دوره 26، شماره 1، بهمن و اسفند 1402، صفحه 59-70

10.22038/JFMH.2024.75015.3087

Nasrin Namjoo Baghini؛ Amanollah Soltani؛ Alireza Monzari Tavakoli؛ Hamdollah Monzari Tavakoli


تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مولفه‌های قلدری، شایستگی اجتماعی و مولفه‌های هوش هیجانی دانش‌آموزان پسر پایه‌ی چهارم ابتدایی (دوره دوم) شهرستان شادگان

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 133-139

10.22038/jfmh.2017.8532

مجید نعیماوی؛ غلامحسین مکتبی؛ مرتضی امیدیان


مقایسه سبک‌های فرزندپروری، دلبستگی و بهزیستی روان‌شناختی والدین بر گرایش به ورزش-های گروهی و انفرادی دانش‌آموزان

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 263-271

10.22038/jfmh.2017.9034

حسین یعقوبی؛ منیرالسادات ذاکرفرد؛ زهرا افرا


بررسی دانش، نگرش، عملکرد دانش‌آموزان نسبت به فناوری اطلاعات و موانع استفاده از آن در اوقات فراغت آنان

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 409-415

10.22038/jfmh.2016.7853

نوش‌آفرین حاصلی مفرد


اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر ساختار انگیزشی دانش‌آموزان دختر

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 449-455

10.22038/jfmh.2016.7834

ماهرخ جواهرفروش‌زاده؛ سکینه سلطانی کوهبنانی