کلیدواژه‌ها = شخصیت
مدل شخصیت کلونینجر در سندرم فیبرومیالژیا: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 25، شماره 4، مرداد و شهریور 1402، صفحه 215-230

10.22038/jfmh.2023.22964

Mina Vesal؛ Karim Asgari؛ Hamidreza Roohafza؛ Peyman Adibi


بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی و میزان استفاده از گوشی هوشمند در دانشجویان

دوره 23، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 141-147

10.22038/jfmh.2021.18315

Reza Shamabadi؛ Sara Raeeni؛ Mahdie Faramarzi Moghadam؛ Zahrasadat Khorshidearab


رابطه‌ی بین اعتیاد به اینترنت با درون‌گرایی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی نهم ناحیه 3 تبریز

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 457-465

10.22038/jfmh.2016.7957

سونیتا جهان‌بینی؛ امیدعلی حسین‌زاده


بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی در والدین کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری با گروه شاهد

دوره 18، شماره 2، بهمن و اسفند 1394، صفحه 116-120

10.22038/jfmh.2016.6575

عاطفه سلطانی‌فر؛ فاطمه محرری؛ نگار اصغری پور؛ سارا فولادی؛ راحله لشکرنویس


پیش‌بینی تغییرات ادراک خارش در بیماری‌های مزمن پوستی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، اضطراب و افسردگی

دوره 17، شماره 6، مهر و آبان 1394، صفحه 278-283

10.22038/jfmh.2015.5420

راضیه لطفی؛ احمد علیپور؛ مرتضی ترخان؛ ولی الله فرزاد؛ مسعود ملکی


بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه ی بین ویژگی های شخصیت با نگرش به بزهکاری

دوره 17، شماره 2، بهمن و اسفند 1393، صفحه 103-110

10.22038/jfmh.2015.4033

زهرا منصوری؛ سیدمحمدحسین موسوی نسب؛ لطیفه شمس الدینی لری


بررسی ویژگی های شخصیتی زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان با گروه عادی

دوره 16، شماره 63، مهر و آبان 1393، صفحه 244-251

10.22038/jfmh.2014.3548

حمیدرضا میرشکاری؛ محمدرضا هرمزی؛ محمدرضا سراوانی


عوامل پیش بینی کننده ی جستجوی جراحی زیبایی

دوره 15، شماره 60، آذر و دی 1392، صفحه 243-253

10.22038/jfmh.2013.2018

عذرا محمدپناه اردکان؛ حسن یعقوبی؛ رحیم یوسفی


گزارش یک مورد اختلالات رفتاری و تغییر شخصیت ناشی از انسفالیت هرپسی

دوره 14، شماره 55، مهر و آبان 1391، صفحه 5-220

10.22038/jfmh.2012.939

فرهاد فریدحسینی؛ آذر زمانی؛ مژگان خادمی