کلیدواژه‌ها = کودکان
کیفیت زندگی مرتبط با بهداشت دهان و دندان و شاخص دندان های پوسیده، از بین رفته و پر شده در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی

دوره 26، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 89-96

DOI:10.22038/JFMH.2024.75951.3093

Shiva Zamaninejad؛ Elahe Yousefi؛ Aazam Sadat Heydari Yazdi؛ GholamReza Vaghari؛ Najmeh Shahini؛ Firoozeh Derakhshanpour؛ Nasser Behnampour


اختلال کمبود توجه بیش فعالی در بیماران مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی

دوره 25، شماره 1، بهمن و اسفند 1401، صفحه 11-18

10.22038/jfmh.2023.21666

Hassan Mottaghi Moghaddam Shahri؛ Mahboubeh Eslamzadeh؛ Aazam Sadat Heydari Yazdi


بررسی خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه عملکرد تأملی والدینی (PRFQ)

دوره 22، شماره 5، مرداد و شهریور 1399، صفحه 301-310

10.22038/jfmh.2020.17346

Mohammad Fathi؛ Seyed Amir AminYazdi؛ Hossein Kareshki؛ Hamid Ahanchian


بررسی تاثیر فعالیت‌های رقابتی و غیررقابتی بر پرخاشگری کودکان

دوره 21، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 163-168

10.22038/jfmh.2019.14282

جعفر صداقتی؛ عبدالله قاسمی؛ معصومه شجاعی


مقایسه تحلیل بالینی آزمون خانه-درخت-آدم بر روی کودکان 12 الی 14 ساله شاهد و عادی

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 375-378

10.22038/jfmh.2017.10532

رویا قصدی؛ کیوان اروندیان؛ فریده رضایی؛ حمیدرضا حاتمی


پیش‌بینی استرس ادراک شده مادران دارای فرزند عقب‌مانده‌ی ذهنی بر پایه جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 599-606

10.22038/jfmh.2016.8477

زینب سلیمانی کاجی؛ علیرضا بخشایش؛ محمدحسین فلاح یخدانی


میزان شیوع اختلالات رفتاری در کودکان پیش‌دبستانی

دوره 17، شماره 5، مرداد و شهریور 1394، صفحه 234-239

10.22038/jfmh.2015.4794

رضا پورحسین؛ مجتبی حبیبی؛ احمد عاشوری؛ نیکزاد قنبری؛ یاسمن ریاحی؛ سعید قدرتی


بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان در شهر مشهد در سال 1388

دوره 17، شماره 5، مرداد و شهریور 1394، صفحه 247-253

10.22038/jfmh.2015.4805

فاطمه محرری؛ پریا حبرانی؛ اعظم السادات حیدری یزدی


بررسی مقایسه ای سبک های والدگری و خودکارآمدی والدینی در مادران کودکان با و بدون نشانه های اضطرابی

دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 186-191

10.22038/jfmh.2015.4540

محمد امینایی؛ رسول روشن چسلی؛ محمدرضا شعیری؛ فاطمه محرری


مقایسه ی سبک دلبستگی مادران دارای کودکان با و بدون مشکلات رفتاری سنین 12-8 سال

دوره 17، شماره 1، آذر و دی 1393، صفحه 31-37

10.22038/jfmh.2014.3791

منصوره اله جگردی؛ سعید سرابیان؛ نگار اصغری پور