کلیدواژه‌ها = اختلال وسواسی-جبری
نقش الگوهای تعاملی والدین در بروز اختلال وسواسی _ جبری: مطالعه مروری در پیشینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1398

10.22038/jfmh.2019.39585.2651

احسان گلی گرمیانکی؛ محمد سعید عبدخدائی؛ علی مشهدی؛ ایمان الله بیگدلی


بررسی رابطه ی شدت فازهای مانیا و مختلط اختلال دو قطبی با شدت علایم وسواسی-جبری در هم‌ابتلایی این دو اختلال

دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 172-177

10.22038/jfmh.2015.4506

نیلوفر مهدوی هزاوه؛ مرجان فریدونی مهر؛ یوسف سمنانی؛ شاهرخ سردارپور گودرزی؛ آذر پیردهقان


فراوانی اختلال وسواسی-جبری در دوره های قبل از ازدواج، بارداری و پس از زایمان

دوره 15، شماره 60، آذر و دی 1392، صفحه 284-294

10.22038/jfmh.2013.2279

سعید واقعی؛ فاطمه رجب دیزاوندی؛ معصومه کردی؛ سعید ابراهیم زاده


شیوع اختلال وسواسی-جبری در بین زنان 20 تا 40 ساله ی شهرستان اردبیل

دوره 15، شماره 59، مهر و آبان 1392، صفحه 233-242

10.22038/jfmh.2013.1897

ملاحت امانی؛ عباس ابوالقاسمی؛ بتول احدی؛ محمد نریمانی