کلیدواژه‌ها = شادکامی
اثربخشی مداخله‌آموزش مثبت‌نگر بر شادکامی، افسردگی، رضایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

دوره 21، شماره 6، مهر و آبان 1398، صفحه 379-386

10.22038/jfmh.2019.14821

تکتم حیدری اله آباد؛ سیاوش طالع پسند؛ اسحق رحیمیان بوگر


تعیین سهم مولفه‌های کیفیت زندگی و شادکامی در پیش‌ بینی تاب‌آوری افراد معتاد ترک کرده

دوره 21، شماره 5، مرداد و شهریور 1398، صفحه 315-321

10.22038/jfmh.2019.14812

سارا موسوی؛ شیوا تکبیری؛ مریم صدیقی؛ ناهید کریمی


تحلیل ساختاری ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با شادکامی و متغیرهای شخصیتی در دانشجویان

دوره 20، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 193-200

10.22038/jfmh.2018.10739

زهرا مغنی‌زاده؛ علی فرنام؛ زهرا طالبی؛ مریم اسودی


تعیین سهم سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی میزان شادکامی دانشجویان

دوره 19، شماره 1، آذر و دی 1395، صفحه 60-65

10.22038/jfmh.2016.8239

زهرا مغنی‌زاده؛ الهه هوشمند؛ جعفر طالبیان شریف


رابطه بین شادکامی و امید به زندگی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی بهبهان

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 589-592

10.22038/jfmh.2016.8509

مینا قنبریان؛ مهناز پرموز؛ زینب رجب‌زاده