کلیدواژه‌ها = بهداشت روانی
نقش واسطه‌ای بهداشت روانی همسر در بهداشت روانی و رضایت زناشویی زوجین

دوره 18، شماره 4، خرداد و تیر 1395، صفحه 196-201

10.22038/jfmh.2016.7156

غلامحسین جوانمرد؛ رقیه محمدی قره قوزلو؛ الهه پوراکبران


ررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با بهداشت روان در دانشجویان

دوره 7، شماره 28، آذر و دی 1384، صفحه 145-152

10.22038/jfmh.2005.1860

عباس بخشی پور رودسری؛ حمید پیروی؛ احمد عابدیان