کلیدواژه‌ها = پرستاران
رابطه بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی در پرستاران

دوره 23، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 91-97

10.22038/jfmh.2021.18250

Mohammadzaman Kamkar؛ Zanireh Salimi؛ Saman Ghorbani Koohi Kheili؛ Najmeh Shahini


بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران

دوره 23، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 149-153

10.22038/jfmh.2021.18319

Pooya Seyedi؛ Afsane Beiranvand؛ Hamidreza Fereidouni؛ Mohammad Qolami


علائم روانشناختی و راهبردهای مقابله ای پرستاران مراقبت کننده از بیماران مبتلا به پنومونی کووید-19

دوره 22، شماره 6، مهر و آبان 1399، صفحه 409-416

10.22038/jfmh.2020.17817

Farideh Sinichi؛ Farhad Faridhosseini؛ Saeedeh Hajebi Khaniki؛ Nasrin Chalakinia؛ Zoleikha Saadati؛ Fatemeh Tara


بررسی سلامت روان در بین پرستاران بیمارستان شهدای لنجان

دوره 21، شماره 5، مرداد و شهریور 1398، صفحه 335-339

10.22038/jfmh.2019.14814

سمیه هدایتی چرمهینی؛ بتول هدایتی چرمهینی


بررسی وضعیت سلامت روان پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهرستان بهبهان

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 387-391

10.22038/jfmh.2016.7781

زینب رجب‌زاده؛ غلامرضا شهبازی مقدم؛ طیبه نیکرو؛ الهه پوراکبران


رابطه‌ی آزار صوتی و فرسودگی شغلی در پرستاران شهر بهبهان

دوره 18، شماره 2، بهمن و اسفند 1394، صفحه 103-108

10.22038/jfmh.2016.6676

معصومه علیدوستی؛ اکبر بابایی حیدرآبادی؛ زینب بابلی؛ حدیث نظربیگی؛ محمود مباشری


فرسودگی شغلی پرستاران در بخش‌های روان‌پزشکی

دوره 17، شماره 5، مرداد و شهریور 1394، صفحه 260-264

10.22038/jfmh.2015.4789

محمدرضا آهنچیان؛ علی مشکین یزد؛ پروانه سودمند


تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر استرس شغلی پرستاران بخش روان پزشکی

دوره 16، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 12-21

10.22038/jfmh.2014.2557

سعید واقعی؛ علی مشکین یزد؛ نگار اصغری پور؛ سعید ابراهیم زاده


بررسی عوامل تنش زا در پرستاران

دوره 10، شماره 39، مهر و آبان 1387، صفحه 231-237

10.22038/jfmh.2008.1696

پریا حبرانی