کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
ساختار عاملی و اعتبار سنجش انگیزه های مصرف مواد در دانش آموزان

دوره 26، شماره 1، بهمن و اسفند 1402، صفحه 59-70

10.22038/JFMH.2024.75015.3087

Nasrin Namjoo Baghini؛ Amanollah Soltani؛ Alireza Monzari Tavakoli؛ Hamdollah Monzari Tavakoli


استانداردسازی پرسشنامه مقابله معنوی در جمعیت دانشجویی

دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1398، صفحه 221-231

10.22038/jfmh.2019.14397

محمد خدایاری فرد؛ احمد منصوری؛ محمدعلی بشارت؛ مسعود غلامعلی لواسانی


ساخت و اعتباریابی مقیاس شکرگزاری اسلامی-ایرانی در دانشجویان ایرانی

دوره 16، شماره 62، خرداد و تیر 1393، صفحه 120-29

10.22038/jfmh.2014.3268

محمدعلی گودرزی؛ رحمت‌ا... مرزوقی؛ اکرم نوری