کلیدواژه‌ها = مقابله
استیگما در بیماران مبتلا به ایدز و راهکارهای مقابله با آن: یک مطالعه مروری

دوره 23، شماره 5، مهر و آبان 1400، صفحه 305-315

10.22038/jfmh.2021.19014

Fereshteh Araghian Mojarad؛ Seyedeh Fatemeh Hosseinzadeh؛ Mahsa Kamali؛ Hedayat Jafari


مکانیسم های مقابله ای در اقدام کنندگان به خودکشی

دوره 23، شماره 5، مهر و آبان 1400، صفحه 317-322

10.22038/jfmh.2021.19151

Mohammad Khajedalui؛ Hoda Khatibi Moghadam؛ Fateme Goldani؛ Akram Nojar؛ Majid Khadem-Rezaiyan


بررسی راهبردهای مقابله با استرس در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 217-223

10.22038/jfmh.2020.16936

Firoozeh Derakhshanpour؛ Sanaz Nezhadi؛ Najmeh Shahini؛ Zanireh Salimi


رابطه ی بین سبک های مقابله ی اجتناب شناختی رفتاری و اختلال خوردن در دانشجویان دانشگاه

دوره 14، شماره 56، آذر و دی 1391، صفحه 85-287

10.22038/jfmh.2013.876

سودابه بساک نژاد؛ فرزانه هومن؛ محمدعلی قاسمی نژاد


رابطه ی تصویر بدن و سبک های مقابله ای با شدت دیسمنوره ی اولیه

دوره 14، شماره 56، آذر و دی 1391، صفحه 55-344

10.22038/jfmh.2013.893

سهیلا نظرپور؛ کامیان خزایی