کلیدواژه‌ها = Impulsivity
مقایسه پردازش‌های شناختی و تکانشگری در افراد دارای اضافه وزن و عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22038/jfmh.2021.57041.2905

آزاده گیلانی پور؛ شیرین شجاعی فر؛ فاطمه علی دوستی؛ محسن نعمتی؛ مسعود مقدس زاده بزاز


مقایسه فرآیندهای شناختی و تکانشی در افراد چاق و غیر چاق

دوره 23، شماره 6، آذر و دی 1400، صفحه 417-424

10.22038/jfmh.2021.19324

Azadeh Gilanipour؛ Shirin Shojaeifar؛ Fatemeh Alidoosti؛ Mohsen Nematy؛ Masoud Moghaddaszadeh Bazzaz


Does impulsivity mediate the relationship between alexithymia and aggression?

دوره 23، شماره 1، آذر و دی 1399، صفحه 57-62

10.22038/jfmh.2021.17939

Fahimeh Dehghani؛ Parinaz Falahi


مقایسه ویژگی های شخصیتی و تکانشگری دانشجویان مرد سیگاری و غیرسیگاری خوابگاهی

دوره 21، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 121-127

10.22038/jfmh.2019.14246

کسری شریفی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ ایمان الله بیگدلی


بررسی نقش ابعاد مدل پنج عاملی تکانشگری و افزایش سن در اختلال در تنظیم هیجانی مردان

دوره 20، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 185-191

10.22038/jfmh.2018.10737

هاشم جبرائیلی؛ علیرضا مرادی؛ مجتبی حبیبی