کلیدواژه‌ها = ایدز
استیگما در بیماران مبتلا به ایدز و راهکارهای مقابله با آن: یک مطالعه مروری

دوره 23، شماره 5، مهر و آبان 1400، صفحه 305-315

10.22038/jfmh.2021.19014

Fereshteh Araghian Mojarad؛ Seyedeh Fatemeh Hosseinzadeh؛ Mahsa Kamali؛ Hedayat Jafari


مقایسه اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و معنویت درمانی برسلول‌های CD4 بیماران ایدز

دوره 23، شماره 4، مرداد و شهریور 1400، صفحه 225-232

10.22038/jfmh.2021.18951

Afshin Tayyebi؛ Adis Kraskian Mojembari؛ Hasan Ahadi؛ Saeed Malihzakerini؛ Amin Rafiepoor


ویژگی‌های خانوادگی افراد دارای رفتارهای پرخطر جنسی

دوره 17، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 148-154

10.22038/jfmh.2015.4320

مجید رضازاده؛ خدابخش احمدی؛ محمد نفریه؛ زهرا اخوی؛ محمدعلی زنگانه؛ حبیب موعودی فرید؛ هما صدقی جلال


بررسی باورها و رفتارهای رایج دختران (18-11) ساله در مورد ایدزدر شهر ارومیه

دوره 8، شماره 32، آذر و دی 1385، صفحه 81-86

10.22038/jfmh.2006.1806

الهام احمدنژاد؛ محمد کرمی یار؛ بارزان ایوبیان؛ ربه کا عرفانی؛ ساناز حاتمی؛ نریمان سپهروند