کلیدواژه‌ها = سوء مصرف مواد
ساختار عاملی و اعتبار سنجش انگیزه های مصرف مواد در دانش آموزان

دوره 26، شماره 1، بهمن و اسفند 1402، صفحه 59-70

10.22038/JFMH.2024.75015.3087

Nasrin Namjoo Baghini؛ Amanollah Soltani؛ Alireza Monzari Tavakoli؛ Hamdollah Monzari Tavakoli