کلیدواژه‌ها = Alexithymia
Does impulsivity mediate the relationship between alexithymia and aggression?

دوره 23، شماره 1، آذر و دی 1399، صفحه 57-62

10.22038/jfmh.2021.17939

Fahimeh Dehghani؛ Parinaz Falahi


بررسی رابطه شوخ‌طبعی با دشواری در تنظیم هیجان و ناگویی هیجانی در دانشجویان

دوره 20، شماره 2، بهمن و اسفند 1396، صفحه 87-92

10.22038/jfmh.2018.10456

یوسف دهقانی؛ نزهت الزمان مرادی؛ فاطمه تابناک؛ سید علی افشین


پیش بینی ناگویی خلقی در نوجوانان بر اساس تروماهای اوایل زندگی و نگرش به والدین

دوره 17، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 109-114

10.22038/jfmh.2015.4310

سیده فاطمه سجادی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ نسرین ارشدی؛ یدالله زرگر؛ سیده فروغ سجادی


پیش بینی تغییرات ناگویی خلقی بر اساس هوش معنوی در بین معتادان شهر اردبیل

دوره 16، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 3-11

10.22038/jfmh.2014.2556

محمد نریمانی؛ اصغر پوراسمعلی


ارتباط بین آلکسی تایمیا و دلبستگی به مادر در نوجوانان

دوره 13، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 58-65

10.22038/jfmh.2011.1025

فاطمه پورآقا رودبرده


نارسایی هیجانی و سبک های دفاعی

دوره 10، شماره 39، مهر و آبان 1387، صفحه 181-190

10.22038/jfmh.2008.1673

محمدعلی بشارت