کلیدواژه‌ها = Aggression
Does impulsivity mediate the relationship between alexithymia and aggression?

دوره 23، شماره 1، آذر و دی 1399، صفحه 57-62

10.22038/jfmh.2021.17939

Fahimeh Dehghani؛ Parinaz Falahi


ارتباط بین کنترل خشم و فعالیت بدنی

دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1398، صفحه 259-263

10.22038/jfmh.2019.14790

ریحانه مالمیر؛ طاهره ندایی


بررسی تاثیر فعالیت‌های رقابتی و غیررقابتی بر پرخاشگری کودکان

دوره 21، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 163-168

10.22038/jfmh.2019.14282

جعفر صداقتی؛ عبدالله قاسمی؛ معصومه شجاعی


اثربخشی بازی‌درمانی شناختی-رفتاری بر انعطاف‌پذیری کودکان پرخاشگر

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 257-261

10.22038/jfmh.2017.9020

رقیه بادامیان؛ ندا ابراهیمی مقدم