کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری
اثربخشی لگو درمانی بر تاب‌آوری کودکان تیزهوش

دوره 23، شماره 5، مهر و آبان 1400، صفحه 359-366

10.22038/jfmh.2021.19159

Masoumeh Bazoolnejad؛ Samira Vakili؛ Leila Kashani Vahid؛ Mahdis Yaripour


رابطه استرس شغلی با رفتار‌های بی‌نزاکتی در محیط کار با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی سرمایه روان‌شناختی

دوره 20، شماره 2، بهمن و اسفند 1396، صفحه 77-85

10.22038/jfmh.2018.10407

سید اسماعیل هاشمی؛ سحر سوادکوهی؛ عبد الزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده


بررسی مقایسه‌ای بین تاب‌آوری با رضایتمندی زندگی در زنان عادی و زندانی

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 177-184

10.22038/jfmh.2017.9165

زهرا افرا؛ علیرضا بخشایش؛ حسین یعقوبی


اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی بر تاب‌آوری و رضایت از زندگی زنان مطلقه‌ی سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی منطقه‌ی 5 تهران

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 337-343

10.22038/jfmh.2017.9872

فاطمه مقصودلو؛ مسعود عموپور


بررسی رابطه نگرش مذهبی با سلامت روان و تاب‌آوری در زنان

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 395-400

10.22038/jfmh.2017.11209

محمود جاجرمی؛ الهه پوراکبران


بررسی رابطه ذهن‌آگاهی با تاب‌آوری در دانشجویان

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 627-632

10.22038/jfmh.2016.8096

فریبرز صدیقی ارفعی؛ زینب نمکی بیدگلی


نقش هوش هیجانی و عاطفه‌ی مثبت و منفی در تاب‌آوری زنان باردار نخست‌زا

دوره 18، شماره 5، مرداد و شهریور 1395، صفحه 243-248

10.22038/jfmh.2016.7439

جابر علیزاده گورادل؛ مهری مولایی؛ اصغر پوراسمعلی