نویسنده = فرهاد فریدحسینی
تعداد مقالات: 3
2. علائم روانشناختی و راهبردهای مقابله ای پرستاران مراقبت کننده از بیماران مبتلا به پنومونی کووید-19

دوره 22، شماره 6، مهر و آبان 1399، صفحه 409-416

فریده سینی چی؛ فرهاد فریدحسینی؛ سعیده حاجبی خانیکی؛ نسرین چالاکی نیا؛ زلیخا سعادتی؛ فاطمه تارا


3. گزارش یک مورد اختلالات رفتاری و تغییر شخصیت ناشی از انسفالیت هرپسی

دوره 14، شماره 55، مهر و آبان 1391، صفحه 5-220

فرهاد فریدحسینی؛ آذر زمانی؛ مژگان خادمی