کلیدواژه‌ها = عاطفه
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و شناختی- عاطفی بر گرایش به رفتارهای خشونت‌آمیز دانش‌آموزان مقطع متوسطه

دوره 21، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 207-222

رسول کرد نوقابی؛ شهریار مرادی؛ آرزو دلفان بیرانوند


2. بررسی اثر اصول قواعد ابراز هیجان در تجربه‌ی عاطفه‌ی مثبت/منفی

دوره 18، شماره 6، مهر و آبان 1395، صفحه 338-342

سیدسپهر هاشمیان؛ گیتی شمس؛ حسن عشایری؛ مرتضی مدرس غروی


3. نقش هوش هیجانی و عاطفه‌ی مثبت و منفی در تاب‌آوری زنان باردار نخست‌زا

دوره 18، شماره 5، مرداد و شهریور 1395، صفحه 243-248

جابر علیزاده گورادل؛ مهری مولایی؛ اصغر پوراسمعلی


4. اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر تحول بلوغ عاطفی دانشجویان دختر در آستانه ی ازدواج

دوره 15، شماره 59، مهر و آبان 1392، صفحه 158-170

زهرا منصورنژاد؛ سید رضا پورسید؛ فریبا کیانی؛ محمد رضا خدابخش