کلیدواژه‌ها = اعتیاد
تعداد مقالات: 13
4. ارتباط بین اعتیاد به گوشی‌های هوشمند و سلامت روان دانشجویان‌ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دوره 21، شماره 1، آذر و دی 1397، صفحه 81-85

راضیه شیرزادگان؛ ناهید محمودی؛ افسانه بیرانوند


5. بررسی نیازهای آموزشی درمانگران اعتیاد شهر مشهد

دوره 21، شماره 1، آذر و دی 1397، صفحه 63-72

محمد صادقی بیمرغ؛ مهری یاوری؛ علی عمادزاده؛ فاطمه شریفان؛ مهدیه برهانی مغانی


6. بررسی مقایسه‌ای ناگویی هیجانی و ابعاد خشونت در دو گروه از معتادین به مواد مخدر و محرک با همتایان سالم

دوره 20، شماره 5، مرداد و شهریور 1397، صفحه 362-367

سعیده شعبانلو؛ محجوبه علیمرادی؛ آمنه معاضدیان


7. مقایسه‌ی هوش اجتماعی و شخصیت جامعه‌پسند در دانشجویان علوم پزشکی با و بدون اعتیاد به اینترنت

دوره 17، شماره 5، مرداد و شهریور 1394، صفحه 229-233

مجید صفاری‌نیا؛ پرستو عباسپور؛ مهدی دهستانی


9. رابطه ی طرحواره های ناسازگار اولیه و باورهای فراشناخت با استعداد اعتیاد

دوره 17، شماره 2، بهمن و اسفند 1393، صفحه 67-73

آزاده قدیمی؛ جهانگیر کرمی؛ کامران یزدان بخش


13. بررسی کمی و کیفی رضایت زناشویی معتادان و همسران آنها در مراجعه کنندگان به کلینیک درمان و ترک اعتیاد

دوره 7، شماره 28، آذر و دی 1384، صفحه 115-121

مجید رضا عرفانیان تقوایی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ حمید صالح پور