کلیدواژه‌ها = هوش
تاثیر آموزش هوش موفق بر تفکر انتقادی و تحمل ابهام دانشجویان

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 379-386

10.22038/jfmh.2016.7780

علی بابایی؛ غلامحسین مکتبی؛ ناصر بهروزی؛ عسکر آتش آفروز