کلیدواژه‌ها = عشق
بررسی رابطه سبک‌های دل‌بستگی و هوش هیجانی با انواع عشق در زوج‌ها

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 199-204

10.22038/jfmh.2017.8591

اعظم داورنیا؛ رحیم حمیدی پور؛ علی‌اصغر اصغرنژاد فرید


بررسی پیش آیندهای رشد و تکامل پس آسیبی (شکست رابطه ی عاشقانه) در دانشجویان

دوره 15، شماره 58، مرداد و شهریور 1392، صفحه 100-110

10.22038/jfmh.2013.1422

غلامرضا رجبی؛ زهرا نادری؛ رضا خجسته مهر